En vassare miljölagstiftning för minskade klimatutsläpp

Beslutet att ge Preem tillstånd att bygga ut blottar ett problem i den svenska miljölagstiftningen där beslutet inte tagit hänsyn till de ökade koldioxidutsläppen. Med anledning av det ställer jag en fråga till miljöminister Isabella Lövin om hur miljölagstiftningen ska omformas för att minska klimatutsläppen.
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/en-vassare-miljolagstiftning-for-minskade_H611209


Hösten 2018 fick Preemraff i Lysekil tillstånd av Mark- och miljödomstolen för utbyggnad. Tillståndet, som inte heller är tidsbegränsat, ger utrymme för koldioxidutsläppen att öka från 1,7 till 3,4 miljoner ton per år, vilket innebär att anläggningen får de enskilt största utsläppen av koldioxid i Sverige. Det motsvarar över 6 procent av Sveriges klimatpåverkande utsläpp under 2017.

Mark- och miljödomstolen har i sitt beslut inte bedömt koldioxidutsläppen från Preemraff eftersom dessa ingår i EU:s utsläppshandelssystem. Beslutet om att tillåta denna stora utsläppskälla sker bara året efter att Sverige i riksdagen, med stöd av bland andra Vänsterpartiet, antagit en ny klimatlag. Därutöver har regeringen antagit ambitionen att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria länder. Den senaste rapporten från IPCC visar att utsläppsminskningarna måste ske i en sådan takt att koldioxidutsläppen globalt halveras till 2030 jämfört med 2010. Att det är möjligt för Preemraff att få tillstånd för dessa stora utsläpp, trots den stora klimatpåverkan de resulterar i , visar enligt min uppfattning att Sverige har brister i sin miljöstyrande lagstiftning och dess tillämpning för att leva upp till sitt miljöansvar.
Naturvårdsverket presenterade sin fördjupade utvärdering av våra miljömål i januari 2019. Utvärderingen visar att vi har långt till att nå de flesta av målen. I rapporten föreslås att man måste förtydliga hur samhällsmål ska beaktas när miljöbalken tillämpas, till exempel vid tillståndsprövning. Centralt i tolkningen är hur ”skada eller olägenhet av väsentlig betydelse” ska bedömas och hur skälighetsavvägningen ska göras. Naturvårdsverket föreslår även att huvudprincipen bör vara att tillstånd tidsbegränsas samt att miljöbalken vid tillämpning ska spegla samhällets förändring och teknikutveckling.

Vänsterpartiet anser att det är mycket angeläget att Sverige snabbt vässar miljöbalken och dess tillämpning för att stärka våra möjligheter att till nästa generation överlämna ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta.

Jag vill därför fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin:

Avser ministern att i närtid ta initiativ till att vässa miljöbalken och dess tillämpning för att våra klimatpolitiska ambitioner bättre ska tillgodoses?


 

Publicerad av elinsegerlind

Miljö- och havssakkunnig.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: