Vättern fortsatt hårt utsatt

Riksdagen har till stor besvikelse men ändå föga förvånande röstat emot vårt förslag begränsningar för militäraktivitet i Vättern. I dagsläget har man tillstånd för 30 skjutdagar och 69000 skott om året, en ökning, och allt hamnar tillslut på Vätterns botten.

Vättern, Sverige andra största sjö är en viktigt dricksvattentäkt för ca 280 000 personer med ett mål om att utöka för fler person och större områden framöver. Sverige har förbundit sig till Agenda 2030 och där finns målet om tillgång till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet med som ett av de 17 målen. Vikten av rent dricksvatten lyfts även fram i den nationella livsmedelsstrategin som antogs av riksdagen 2017.

Vättern har under lång tid även varit en dumpningsplats för gammal ammunition. Försvarsmakten bedömer själva att den totala mängden ammunition som hamnar runt om i Sveriges sjöar är 6500 ton. Där ibland har Hästholmen nära Ödeshög använts som sänkningsplats för instabil ammunition under hela 1950-talet. Även om den formen av dumpning inte längre fortgår så hamnar varje är en stor mängs ammunition i Vätterns vatten samtidigt som den tidigare dumpade ammunitionen ligger kvar.

Det är inte bara Vätterns vatten som drabbas.
Försvarsmakten använder området som en plats för utbildning, så kallade skolflygning, vilket utgör ytterligare påfrestningar för den omgivande miljön i form av buller och föroreningar. Vätternvårdsförbundet konstaterade i en rapport att det var svårt att beräkna utsläppen från den ammunition som hamnar i vattnet. Tydligt är dock att efter en tid så korroderar metallen vilket medför utsläpp på tex bly och andra tungmetaller. Idag uppmäts förhöjda värden av miljögifter i sjöns fiskar. Samtidigt som minor, granater och andra ammunitionseffekter utgör en säkerhetsrisk för dykare, fiskare och andra som rör sig i området.

Sommarens torka gör behovet av att värna både grund- och ytvattentillgångar särskilt tydligt. I Naturvårdsverkets årliga uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2018 beskrivs hur klimatförändringar förväntas medföra ett ökat problem med perioder av vattenbrist i delar av Sverige. Samtidigt konstateras att miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet inte kommer att uppnås. Problemet är påtagligt för många kommuner som redan har eller riskerar att få problem med sitt dricksvatten. Det finns därför långtgående planer på att Vättern i framtiden ska försörja ytterligare ett stort område och många hushåll med dricksvatten. Med sådana framtidsutsikter är det om möjligt ännu viktigare att värna en så viktig dricksvattentäkt som Vättern.

Vänsterpartiet vill se och kommer fortsätta arbeta för att föroreningen av Vättern som orsakas av militära övningar upphör samtidigt som man utreder möjligheten av ett totalstopp för Försvarsmaktens övningar i och runt Vättern. Det behöver också påbörjas en sanering av Vätterns botten från gammal ammunition.

Publicerad av elinsegerlind

Miljö- och havssakkunnig.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: