Vänstermotioner till Miljö- och jordbruksutskottet

Den allmänna motionstiden i riksdagen är slut och från Vänsterpartiet till miljö- och jordbruksutskottet kommer det tre motioner i år. Från Vänsterpartiet finns det sedan samlat fler motioner med miljö- och klimattema som lämnas in i år men som hamnar i andra utskott. Sedan finns det fler motioner från förra året som fortfarande är aktuella som man kan söka efter på www.riksdagen.se

Hållbara hav:

Fungerande ekosystem är grunden för vår överlevnad och framtida välfärd. Sverige har som övergripande mål att våra havsområden ska uppnå ett gott miljötillstånd där organismerna i havet är välmående och resurserna nyttjas uthålligt. Den här motionen handlar om att ta försöka ta ett helhetsgrepp kring havsfrågorna där fisket och havens ekosystem är centrala komponenter men där bland annat avfallsfrågan och plastanvändningen finns med som komponenter.

Vår motion för Hållbara hav hittar du här:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/hallbara-hav_H7021618

Hållbart jordbruk:

Sveriges jordbruk är till sin utformning i stora delar ett resultat av EU:s gemensamma jordbrukspolitik Cap (Common Agricultural Policy). Det svenska landsbygdsprogrammet är en del av Cap och omfattar stöd och ersättningar till jordbruket och landsbygden i Sverige på omkring 37 miljarder kronor för perioden 2014-2020. Ersättningarna ska bl.a. bidra till bättre konkurrenskraft och minskad miljö- och klimatpåverkan. Under hösten 2020 pågår den sista förhandlingsrundan i EU om den jordbrukspolitik som ska vara gällande efter 2020. Motionen talar bland annat om det orimliga i EUs jordbrukspolitik, ekologisk odling och den svenska livsmedelsförsörjningen.

Vår motion för ett hållbart jordbruk hittar du här:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/hallbart-och-starkt-jordbruk_H7021619

Minskad köttkonsumtion:

Trots att animaliekonsumtionen har stor påverkan på klimatet, miljön, djur och folkhälsa är det sällan frågan debatteras politiskt och det saknas nationella politiska beslut för att minska konsumtionen i en mer hållbar riktning.
Vänsterpartiet anser att det finns stora samhällsvinster med att verka för en minskad köttkonsumtion och att det krävs politiska beslut för att understödja en mer växtbaserad kost och minskad konsumtion av animalieprodukter. Vi menar att det är viktigt att verka för en minskad konsumtion eftersom köttkonsumtionen i världen såväl som i Sverige har ökat kraftigt de senaste decennierna. Det här är en kort motion med några få men viktiga yrkanden, bland annat mål om minskad köttkonsumtion med 25% till 2025 och kommuner ska arbeta för att uppmuntra till vegetarisk kost.

Vår motion om minskad köttkonsumtion hittar du här:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/minska-kottkonsumtionen_H702128

Det finns som sagt flera bra miljö- och klimatmotioner från Vänsterpartiet men några som jag vill flagga lite extra för är:

Publicerad av elinsegerlind

Miljö- och havssakkunnig.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: