Stopp för inventering av nyckelbiotoper

Skogsstyrelsen har beslutat att ta fram ett nytt sätt att värdera naturvärden och därefter upphöra med registreringen av nyckelbiotoper något som bland annat WWF kritiserade igår. 

Vänsterpartiet vill se en förstärkning av inventeringarna och registreringen av nyckelbiotoper och med anledning av det ställde vi följande fråga till Klimatminister Isabella Lövin tidigare i höst som förklarar varför vi tycker det är fortsatt viktigt.

Skriftlig fråga: Nyckelbiotoper är ett begrepp för att beskriva skogsområden som har höga naturvärden. Storleken kan variera från några enskilda träd till ett helt skogsområde som är skyddsvärt för växter och djur som missgynnas av skogsbruket. Då förluster av livsmiljöer är ett stort problem för många hotade skogsarter är nyckelbiotoper av stor betydelse för att bevara biologiska mångfalden.

Sverige når inte sina nationella miljömål Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv och utarmning av biologisk mångfald är fortsatt ett stort problem i skogslandskapet. För att åtgärda detta problem är kunskap om och bevarande av nyckelbiotoper av stor betydelse för dessa viktiga områden. Regeringen har dock inte tagit några initiativ vare sig för en ny landsomfattande nyckelbiotopsinventering eller för nya styrmedel eller regelverk som stärker naturvårdshänsynen i skogsbruket. Därtill har Skogsstyrelsen nyligen skickat ut ett förslag om att registrering av nyckelbiotoper vid avverkning ska upphöra. Ett sådant förslag är en tydlig inriktning för att undanröja hinder för skogsägaren att avverka och sälja virket på marknaden. Det riskerar därmed att försvaga naturvårdshänsynen ytterligare även om inget rättsligt skydd är kopplat just till begreppet nyckelbiotop. Förslaget går stick i stäv mot Naturvårdsverkets nyligen konstaterande angående miljömålet Levande skogar om attatt stora ansträngningar bör göras av såväl staten som skogsbruket för att skyddsvärda skogar inte avverkas”. Om Sverige med trovärdighet ska agera på den globala arenan för att förhindra utrotning av miljontals arter samt skövling av regnskogar bör regeringen enligt Vänsterpartiet tillse att vi även stärker vårt nationella naturvårdsarbete.

 

Publicerad av elinsegerlind

Miljö- och havssakkunnig.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: