Riskerar skogsutredningen Århuskonventionen?

Skogsutredningen lämnade ingen nöjd. En kritik som lyfts är förslaget att handläggningstiden mellan anmälan och avverkning ska sänkas från sex till tre veckor, något som kan gå i strid med Århuskonventionen. Så för att säkerställa att regeringen inte avser att backa från konventionen skrev jag en fråga till landsbygdsministern.


I måndags presenterades Skogsutredningens betänkande Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen. Många av förslagen är bakslag för naturvården och civilsamhället och trots att bruket av våra skogar och bevarandet av levande skogar med fungerande ekosystem är en angelägenhet för alla människor föreslås nu att alltmer av skyddsarbetet ska ske på frivillig väg och att insyn och möjlighet till inflytande från allmänheten och myndigheter ska minska.

Risken är att förslagen ytterligare försvårar arbetet för att bromsa utarmningen av biologisk mångfald samt försvaga insynen och påverkan från civilsamhället. Bland förslagen finns att halvera handläggningstiden mellan anmälan och avverkning från sex till tre veckor. Frågan är hur väl detta samspelar med FN:s Århuskonvention som Sverige undertecknat. Konventionen knyter samman frågor om miljö och mänskliga rättigheter och ger människor rätt att få tillgång till miljöinformation, möjlighet att påverka miljöbeslut och rätt att överklaga miljöbeslut.

Att sänka handläggningstiden från sex till tre veckor kommer oundvikligen att försvåra för allmänheten att hinna ta del av information och hinna agera utifrån den. Därmed påverkas möjligheten att vara en del av beslutsprocessen vilket är en central del av konventionen.

Frågan om avverkningar omfattas av konventionen är nu uppe för prövning på nationell nivå liksom på EU-nivå. Det finns också exempel där Århuskonventionen använts i samband med avverkningar. Bland annat vann Naturskyddsföreningen i domstol 2014 mot Skogsstyrelsen som sagt ja till avverkning av skogen i Änokdeltat.

Principen att civilsamhället ska kunna delta i beslut är grundläggande. Vänsterpartiet ser med oro på de försök som finns att luckra upp Århuskonventionen och därmed försvåra för människors deltagande så som nu föreslås i Skogsutredningens betänkande.

Mot bakgrund av vad som har anförts ovan vill jag fråga statsrådet:

Avser statsrådet att säkerställa att Sverige fortsätter att upprätthålla Årshuskonventionen och säkerställa civilsamhällets fortsatta möjligheter till deltagande även inom skogsbruket?
Publicerad av elinsegerlind

Miljö- och havssakkunnig.

2 reaktioner till “Riskerar skogsutredningen Århuskonventionen?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: