Århuskonventionen behöver fortsatt efterlevas

Årshuskonventionen och dess intentioner att civilsamhället ska ha möjlighet att delta i beslut som rör skogsbruket likväl som andra miljöpåverkande verksamheter är inte en självklarhet. Det ser vi i och med den kritik EU fått för sin implementering av konventionen men också utifrån hur många av partierna i riksdagen reagerar när frågan om konventionens implementering kommer upp. Det är många som är oroliga för att civilsamhället ska få mer och för mycket makt.

I Skogsutredningen föreslår man också att sänka handläggningstiden för avverkningar från sex till tre veckor vilket oundvikligt kommer försvåra för allmänheten att hinna ta del av information och hinna agera utifrån den. Med anledning av det frågade jag landsbygdsministern hur hon tänker säkerställa att Sverige fortsätter att upprätthålla Århuskonventionen och säkerställa civilsamhällets fortsatta möjligheter till deltagande även inom skogsbruket. Nu har jag fått svar på min fråga.


Det är grundläggande för rättssäkerheten att rättsordningen innehåller mekanismer för att säkerställa att beslut som fattas av en myndighet håller hög kvalitet. Skogsstyrelsens beslut enligt skogsvårdslagen (1979:429) och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Sverige är sedan 2005 part till konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor, den s.k. Århuskonventionen. Konventionen är också del av EU:s rättsordning och samtliga EU:s medlemsstater är parter till konventionen.

Syftet med konventionen är att ge var och en möjlighet att bidra till att skydda nuvarande och framtida generationer rätt att leva i en god och hälsosam miljö. Århuskonventionen innehåller bland annat bestämmelser som ger den berörda allmänheten tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor. Som part till konventionen är Sverige och EU skyldiga att efterleva den.

Nyligen har skogsutredningens slutbetänkande – Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen överlämnats till regeringen. Jag har noterat att utredningen presenterat ett förslag om en förkortning av Skogsstyrelsens handläggningstid för en fullständig underrättelse enligt 14 § skogsvårdslagen. Då skogsutredningens förslag bereds i Regeringskansliet ska jag inte föregå denna process.

Jag vill framhålla betydelsen av att vi nu skapar incitament för ett hållbart skogsbruk. De beslut vi fattar idag ska beakta våra behov nu och i framtiden vilket inkluderar att Sverige fortsätter att upprätthålla Århuskonventionen och säkerställer civilsamhällets fortsatta möjligheter till deltagande även inom skogsbruket.

Publicerad av elinsegerlind

Miljö- och havssakkunnig.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: