Släpp inte fram mineralbrytning på havsbotten

Allt eftersom isarna smälter har företags och länders intresse av att få tillgång till och exploatera Arktis ökat. Fossila ämnen som länge varit omöjliga att komma åt bli nu möjliga att ta upp. Enligt uppskattningar finns en tredjedel av världens ännu ej upptäckta naturgasreserver och drygt 10 procent av världens oljereserver i Arktis.

Att stoppa klimatförändringen inom den arktiska regionen är svårt, särskilt att stoppa issmältningen. Det krävs en stor handlingskraft och mänsklig vilja för att lyckas vända klimatkrisen, inom Arktis såväl som någon annanstans. Att vi i en situation med fortsatt ökade temperaturer, naturkatastrofer och extremväder ska tillåta fortsatt förstörelse av naturen är långt ifrån rimligt.

Ovan är en graf som visar avvikelsen i havets yttemperatur för november 2020. Där y representerar avvikelsen i grader X och x representerar latitud. Längst till höger är den arktiska regionen med temperatur avvikelser på över 8 grader.

Vi vet att den fortsatta utvinningen av fossila bränslen hotar de globala ansträngningarna att uppnå Parisavtalets mål och måste fasas ut så snart som möjligt. Arktis som hittills varit relativt skyddat från exploatering, dels för att skydda miljön i en känslig region under hård ansträngning, dels för att de fossila ämnen som tas upp där är till skada för klimatet och vårt arbete för att nå våra klimatmål.

Ny rapport från WWF visar på enorma risker med mineralbrytning på havsbotten. Rapporten ”In Too Deep: What we know, and Don’t know about Deep Seabed Mining” visar tydligt att det finns alldeles för lite kunskap om djuphaven något som borde säga oss att gruvbrytning där är något vi ska avstå ifrån eftersom vi helt enkelt inte känner till konsekvenserna.

– Att bryta mineraler och metaller från havsbotten skulle inte bara vara skadligt för djuphavens ekosystem och arter, utan kan även rubba havens balans och äventyra jobb, matförsörjning och fiske. Vi hade aldrig tillåtit att så stora markytor blir bortskrapade på land, så varför i djuphaven – de sista oexploaterade områdena på vår planet? säger Peter Westman, tillförordnad generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

Det är stora ekonomiska värden som bedöms finnas på djuphavensbotten, beräkningar visar på mellan 17-168 miljarder. Sätter vi det däremot i relation till vad en hållbar havsekonomi värderas till så är det ändå små potatis. Ett hållbart hav, genererar värden till stater och kustsamhällen för uppskattningsvis mellan 13-20 biljoner svenska kronor, enligt WWF.

– Rapporten slår hål på industrins argument att djuphavsbrytning måste ske för att klara världens växande efterfrågan på produkter som elbilar och mobiltelefoner. Vi kan klara det ändå genom att satsa på innovativa transportlösningar och en cirkulär ekonomi som minskar behovet av att utvinna ändliga resurser från jorden, säger Tom Arnbom, expert på hav och arter på Världsnaturfonden WWF.

Foto: WWF-international

Om några år kommer medlemsländerna i ISA, internationella havsbottenmyndigheten att fatta beslut om gruvdrift på djuphaven ska tillåtas. Vänsterpartiet vill se ett moratorium för gruvdrift på djuphaven. Gruvdrift på havsbottnen kan riskera större skador för den marina miljön än oljeborrning, och jakt på djuphavsmineral kan påverka miljöer som varit ostörda i miljarder år. Hur utvinningen av dessa mineral kommer att påverka miljön för de djur som lever där och ekosystemet i stort vet i dag ingen säkert. Kunskapen om livet på flera tusen meters djup är för närvarande mycket bristfällig. Därmed blir en reglering för att minska riskerna vid gruvexploatering på havsbottnar mycket svår.

Det är viktigt att vi använder oss av försiktighetsprincipen för att undvika att djuphavsgruvor medför giftiga föroreningar i näringskedjorna och förstörda ekosystem. Det här är något Sverige behöver driva på hårt för i internationella förhandlingar, bland annat i samband med förhandlingarna om havsrättskonventionen.

Publicerad av elinsegerlind

Miljö- och havssakkunnig.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: