Bättre kontroll av avverkningsanmälningarna borde bli slutsats efter ny dom.

En avverkningsanmälan kom in till Skogsstyrelsen, efter det har skogsstyrelsen 6 veckor på sig att återkoppla. Det gjorde de inte och avverkningen får med det fortsätta. Så här är det ofta. Dagens Nyheter tog fram siffror tidigare i år som visade att bara 4 procent av de planerade avverkningarna kontrollerade 2020. Men den här gången hade organisationen Skydda skogen kommit in med invändningar och frågor om avverkningen under anmälningstiden, frågor som de inte fick svar på. Då tog de frågan till mark- och miljödomstolen som beslutade att avverkningen skulle stoppas.

SCA och de andra skogsägarna i sammanhanget stoppas alltså från att avverka men framför allt är det en bakläxa till Skogsstyrelsen som nu måste ge svar på Skydda skogens frågor och invändningar innan nytt beslut om avverkning kan tas. Risken eller chansen beroende på vilken sida i frågan man står på är att beslutet om avverkning kommer komma igen snart.

Organisationers rätt att påverka

Huruvida organisationer ska ha rätt att påverka och föra fram åsikter i samband med beslut om skogen har diskuterats många gånger förut. Industrins, LRFs och borgerlighetens linje har länge varit att enskildas inflytande har varit för stort. Så sent som i december i år diskuterade vi på Miljö- och jordbruksutskottet implementeringen av Århuskonventionen i EU (där implementeringen i många länder är låg) och då Sveriges hållning kom att bli att åtgärder för att stärka den i princip inte var nödvändiga, ett beslut som V reserverade sig mot.

Århuskonventionen som ger enskilda rätt till information, rätt till att delta i besluts processen och rätt till att överklaga miljöfrågor är en FN-konvention som Vänsterpartiet står bakom. Att den skulle vara ett hinder för verksamheter i skogen till exempel är bara strunt prat.

Det finns ingen statistik från domstol hur många gånger Århuskonventionen har använts i en överklagan. Men i SOU 2017:81 står följande:

Noteras kan också att sedan Högsta förvaltningsrättens avgörande i Änokfallet har skogsstyrelsen fattat cirka 700 beslut om tillstånd till avverkning. Två av dessa beslut har lett till domstolsprocesser initierade av en miljöorganisation.

Änok fallet var 2014. Sedan dessa och fram till 2017 har 700 avverknings anmälningar gjorts, två av dem har lett till en domstolsprocess. Det är en väldigt liten andel.

Den nya domen

Den dom som nu kom från mark- och miljödomstolen upprör en del som är rädda att det öppnar upp för en ström av anmälningar till domstol. Jag tror inte det är något som kommer hända. Ser man till historien och antalet fall som tagits upp hittills så är Århuskonventionen inte något som vi överanvänder i Sverige. I en demokrati är det viktigt att alla har möjlighet att komma till tals, att göra sin röst hörd i frågor som rör oss både enskilt och tillsammans.

Idag har organisationer sex veckor på sig att reagera på en ansökan om avverkning, komma in med underlag osv till Skogsstyrelsen. För en rörelse som drivs av lokala eldsjälar och frivilliga intressen är det är en kort tid. Går skogsutredningens förslag igenom kommer den tiden kortas ner till tre. Något som kommer göra det än svårare för civilsamhället att hinna reagera och om nödvändigt agera, ett problem som jag tog upp med landsbygdsministern i december.

Den här domen visar att Skogsstyrelsen förväntas göras sitt jobb, att kontrollera avverkningsanmälningarna innan de avverkningen verkställs. Det sker alltså i bara 4% av fallen idag. Kanske lärdomen från det här är att öka på de kontrollerna istället för att gråta över att människor organiserar sig för sin miljö.

Publicerad av elinsegerlind

Miljö- och havssakkunnig.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: