Miljöhänsynen i skogsbruket måste stärkas

Igår genomförde jag en debatt i kammaren mot landsbygdsminister Jennie Nilsson. Se med fördel hela debatten här på riksdagens hemsida.

Utgångspunkten i allt vi gör behöver vara att det ska ske inom naturens och planetens gränser. Det gäller även skogsbruket och då inte bara i Amazonas utan även här i Sverige.

I dag är den absoluta merparten av svenska skogar på olika sätt påverkad av skogsbruk. Många skogar har också ersatts av produktionsskogar, en gång kalavverkade och nu mer plantager än levande skogar.

Sverige saknar definition av vad ett hållbart skogsbruk är och kanske just därför så fortsätter vi bruka våra naturskogar. Sverige har så stora arealer skog att vi borde kunna avsätta 20 procent av våra skogar för skydd och bedriva ett hållbart skogsbruk på resterande arealer. Det finns ingen anledning annat än ekonomiska att fortsätta ta ned våra kvarvarande naturskogar.

I skogsvårdslagen slås fast at det ska vara en likvärdig balans mellan miljö- och produktionsintressen, men i Sverige idag är det smärtsamt uppenbart att produktionsintressen och med det ekonomiska intressen gång på annan får gå för miljöhänsyn. Det tas inte tillräcklig hänsyn i skogsbruket idag och regeringen lämnar heller inga förslag på hur detta ska stärkas.

Avverkning av skogar med höga naturvärden måste stoppas.

Idag sker avverkning av skogar med höga naturvärden trots brist på den här typen av naturmiljöer och trots att utarmningen av den biologiska mångfalden inte har bromsats.

Skogsutredningen lika lite som regeringen ger inga konkreta förslag på stärkt miljöhänsyn i skogsbruket. I stället går regeringen på den centerpartistiska linjen om äganderätt framför allt. Detta syns också i Skogsutredningens uppdrag och resultat. Därför finns det inte heller med några förslag om stärkt reglering av skogsbruket för att naturvårdshänsynen ska kunna bli bättre och den biologiska mångfalden värnas. Detta är frågor som är akuta. Det går inte att vänta med åtgärder för ett mer hållbart skogsbruk, utan detta behöver ske nu.

Skulle vi avsätta alla våra naturskogar i dag skulle vi inte ens nå upp till den lägsta nivå för andel skyddad skog som vi i Sverige har åtagit oss att ha. Men det är inte bara det, tänker jag, för våra naturskogar fortsätter att avverkas, trots regeringens ambition att skyddsvärda skogar inte ska avverkas. Det pågår ju, så var ser vi den ambition som ni säger er ha? Och om det är en tydlig ambition, varför såg vi inget spår av detta i Skogsutredningen?

Några av Europas sista gammelskogar står inför hot om avverkning här i Sverige. Gör vi inget nu riskerar unika livsmiljöer för många arter att gå förlorade. 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: