Kvinnor bland de mest utsatta för klimatförändringarna.

Internationella Kvinnodagen uppmärksammar ojämställdheten och kvinnors situation världen över. Det är en dag vi inom Vänsterpartiet lägger stor vikt vid varje år eftersom vi ser de strukturer i samhället som gör att kvinnor hela tiden får kämpa lite mer men ändå inte är bra nog.

Det finns de som säger att kvinnokampen har gått för långt. Som undrar varför vi kallar oss feminister och inte ser kvinnorna som får utstå övergrep för att sedan inte tas på allvar när de berättar om det. De ser inte kvinnorna som får utstå sexistiska kommentarer och de förstår inte varför vi säger ifrån, det var ju ändå bara lite skoj. De ser inte kvinnor som kämpar och gör dubbla arbetet för att ändå se ytterligare en man segla förbi och få en mer eftertraktad tjänst och de ser inte löneskillnaden som gör att kvinnor fortfarande inte har lika hög lön som män.

När de säger att feminismen har gått för långt, när abortmotståndet och kvinnors rätt till sina egna kroppar återigen är under hot – det är då som den internationella kvinnodagen behövs mer än någonsin.

Min vardag kantas av ett arbete med miljö- och klimatfrågor. Hur kan de frågorna knytas till internationella kvinnodagen, kanske du undrar och jag ska berätta. Klimatkampen och kampen för en stark biologisk mångfald, med robusta och tåliga ekosystem är inte frågor isolerade för sig själva, de hänger samman med hela vår samhällsstruktur. Det är frågor som handlar om klass och det är frågor som handlar om kön.

Vänsterpartiet eftersträvar klimaträttvisa – med det menar vi att vi ser till vilka som specifikt driver på klimatförändringarna och vilka som drabbas av de samma. Kapitalismen fördelar jordens resurser extremt ojämlikt och den ojämlika fördelningen är mellan klasser, mellan länder och i samspel mellan patriarkala strukturer, mellan kvinnor och män.

Världens rika människor har orsakat klimatförändringarna och har fortfarande störst påverkan på klimatet något som också allt mer kommer fram i klimatdebatten allteftersom vi får tydligare siffror på att de rika nationerna och de rika individerna är de som tydligast bidrar till de fortsatta utsläppen och till klimatförändringarna.

I debatten talar vi inte lika mycket om skillnaden mellan män och kvinnor. Trots det är det kvinnor som drabbas hårdast av klimatförändringarna samtidigt som det är män som belastar klimatet mest och det i så väl rika som fattiga länder. Det handlar om tillgång till makt och resurser, och världens kvinnor har alltjämt inte jämställda levnadsvillkor i förhållande till män. Därför är det nödvändigt att lyfta klimatfrågan även ur ett genusperspektiv.

Vi kan ta några exempel på hur det här kan visas sig.

  • När Tsunamin slog in mot den thailändska kusten 2004 skulle det efteråt visa sig att betydligt fler kvinnor än män omkom – i en av de drabbade byarna var 4 av 5 döda kvinnor. Slutsatsen man drog efteråt var att kvinnor i högre grad tog hand om barn under katastrofen medan männen var på åkrarna längre in åt land men också att många kvinnor saknade kunskapen att simma.
  • Ändrade levnadsförhållanden påverkar kvinnors vardag. I många samhällen är det kvinnor som har uppgift att hämta vatten och ved under dagen, med ökad torka kommer de behöva gå längre sträckor för att göra det. När mer tid går åt till att hämta vatten och ved riskerar unga flickor att få hjälpa till med hushållet istället för att gå i skolan. UN Women Watch visar att kvinnor kan lägga så mycket som 20 timmar i veckan på att hämta ved.
  • Kvinnor runt om i världen är viktiga matproducenter, kvinnor i större utsträckning är beroende av inkomster från naturen medan män i högre grad har olika form av lönearbete. När naturresurserna blir mer begränsade kommer det därför först drabba kvinnorna och deras möjlighet till inkomst.
  • Den ekonomiska ojämlikheten mellan män och kvinnor visar sig också i att kvinnor har sämre förutsättningar att starta upp nya liv efter till exempel en naturkatastrof eller ett extremväder något som kommer bli vanligare i och med klimatkrisen.  
  • Ett sista viktigt exempel är kvinnor tillgång till makt – eftersom kvinnor i många parlament och beslutande organ runt om i världen finns representerade i låg grad kommer lösningar på samhällsproblem återkommande också tas ur ett manligt perspektiv.

Det finns många anledningar till att vi uppmärksammar Internationella kvinnodagen. Att kvinnor drabbas hårdare av klimatförändringarna, det allt varmare klimatet, torkan, översvämningar är eftersom de redan innan lever ett mer utsatt liv. Det är så här den patriarkala strukturen ser ut. När de som inte vill se denna struktur säger att vi har gått för långt så är det inte något vi behöver lyssna på. Det räcker att se på vågorna av #metoo som fortsätter att röra sig över vårt samhälle, det räcker med att se till diskussionen om abortfrågan här i Sverige eller se till besluten om att ta bort aborträtten i Polen för att förstå att kampen för kvinnors rätt är långt ifrån över.

Läs mer:

Publicerad av elinsegerlind

Miljö- och havssakkunnig.

En tanke på “Kvinnor bland de mest utsatta för klimatförändringarna.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: