Utskottsinitiativ från V: Rädda strömmingen

Miljöproblem för våra hav är många och är till olika karaktär beroende på var i Sverige du befinner dig. En sak är däremot gemensamt för hela kusten och det är påverkan från fisket och möjligheterna för det samma.

Förra året la Vänsterpartiet ett utskottsinitiativ kring fisket i Östersjön. Utifrån den debatt som var då, och som efter det bara intensifierats, ville vi driva på för förändring i fiskeförvaltningen i stort och för Östersjön i synnerhet. Då fick vi inget gehör för våra förslag och utskottet beslutade att frågorna skulle tas upp i den ordinarie processen. Under året som har gått har det däremot inte hänt någonting, och istället har vi sett att utvecklingen för strömmingen har fortsatt att gå utför i en allt högre takt.

Sverige står inför ett akut läge. Strömmingen håller på att försvinna från Östersjön. Under 1974 så var andelen lekande strömming i Östersjön omkring 2 miljoner ton, 2021 var det 0,5 miljoner ton. Den strömming som finns är också i genomsnitt mindre nu än tidigare. Samtidigt som strömmingen blivit mindre till både antal och storlek så har fisket ökat med 70% från perioden 2010-2014 till perioden 2015-2019.

Samtidigt som fisket ökar så ser vi på nyheterna om kustfiskarna som under vårmånaderna nu inte kunnat ta upp mer än en tiondel av den fångst som de normalt tar upp den här tiden på året. Den stora delen av fångsterna av strömming i Östersjön står istället industritrålarna för. I Stockholms skärgård tar industritrålare upp över 3000 ton strömming medan kustfiskarna inte tar upp mer än drygt 4 ton.

För att komma tillrätta med problemet krävs flera åtgärder och samtidigt en tydlig målbild av vad det är vi vill att det svenska fisket ska vara. Handlar det om mest fångad fisk på kortast tid eller handlar det om ett fiske med stark lokal anknytning med koppling till en vidareförsäljning och förädling i våra kustsamhällen?

Hade Vänsterpartiet själva fått besluta om den pelagiska trålningen i Östersjön så hade vi beslutat om att den helt skulle upphöra. Det är en verksamhet med ett fåtal aktörer som ger minimala inkomster och nyttor till Sverige på bekostnad av både havsmiljö och möjligheter till en levande landsbygd. Vi ser också att det är ett ingångsvärde som vi är ensamma om att ha och därför menar vi att utflyttningen av trålgränsen till 12 nm är en rimlig och viktig åtgärd som vi borde kunna komma överens om. Allt eftersom situationen för Strömmingen i Östersjön har försämrats de senaste tio åren så har som nämnts tidigare det svenska trålfiskets fångster ökat. Därför krävs det ett minskat fisketryck i kustnära havsområden för att vända trenden. Det betyder också att de undantag som idag finns för industritrålare att gå in och fiska innanför trålgränsen måste upphöra.

Under över ett år har också forskare varnat för att kunskapen kring hur strömmingens beståndsstruktur ser ut är låg. Därför behövs en bättre kartläggning av strömmingens beståndsstruktur och migrationsmönster. Den kunskapen behöver i sin tyr användas för att uppdatera förvaltningsplanerna för Östersjön. Fram till dess behöver Sverige utgå ifrån försiktighetsprincipen och lägga kvoterna för Östersjön på en låg nivå för att på så sätt säkra bevarandet av delpopulationer och genetisk mångfald.

Under senaste åren har också bestånden av skarv ökat markant, något som påverkar fisket. Även om det är viktigt att markera att de har gjort det på grund av en obalans i ekosystemet främst framtvingat av mänsklig aktivitet är det klart att mer behöver göras för att skydda flera av de svaga fiskebestånden. Det finns redan idag goda exempel på en förvaltning av skarv bland annat i Stockholms län som har tagit fram en förvaltningsplan för skarven. Däremot ser utförandet olika ut i olika län, därför hade det varit bra med en nationell förvaltningsplan för skarven.

Vänsterpartiet vill därför att Miljö- och jordbruksutskottet ställer sig bakom följande förslag på åtgärder för att stärka det svenska fisket och tillkännager detta för regeringen.
• Att regeringen skyndsamt inleder arbetet med att flytta ut trålgränsen till 12 nautiska mil.
• Att undantag för trålning innanför trålgränsen upphör.
• Att de årliga fångsterna av strömming sätts till väl under Fmsy för strömming i centrala och västra Östersjön, likväl som i Bottniska viken.
• Att Sverige begränsar det storskaliga trålfisket efter strömming på platser och under perioder då det finns risk att skada kustekosystemen och de lokala bestånden i linje med försiktighetsprincipen.
• Att det tas fram en nationell plan för skarv.

Publicerad av elinsegerlind

Miljö- och havssakkunnig.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: