Idag levererar vi politik för en grön omställning

Från och med idag ligger Vänsterpartiets två omfattande motioner om Klimaträttvisa och Biologisk mångfald öppet för alla att läsa. (Länkar kommer nedan). Här en kort sammanfattning av vad de innehåller.

Biologisk mångfald

Vi vet alla att förlusten av den biologiska mångfalden är ett av de största hoten vi står inför. Utan fungerande ekosystem finns inte förutsättningarna för liv på planeten. Det här hänger oundvikligen ihop med klimatkrisen, som skyndar på förlusten av biologisk mångfald samtidigt som den förlusten i sin tur skyndar på klimatkrisen. I den här motionen som tagits fram under ledning av Elin Segerlind, samlar vi en rad förslag, här är ett axplock:

 • En lagstiftning för att stoppa avverkningen av skogar med höga naturvärden.
 • Sverige ska ha en målsättning som 30 procent av skogsmarken ska vara långsiktigt skyddade i ekologiskt sammanhängande nätverk
 • Öka takten i bildandet av nya och utvidgade nationalparker
 • Se över lagstiftningen för att öka andelen blandskog
 • Förbjuda åtgärder inom skogsbruket som försvagar ekosystemets bärkraft
 • Skogsvårdslagen bör inarbetas under miljöbalken
 • Jordbruket behöver ta ansvar för återföring av kväve och fosfor till livsmedelsproduktionen
 • Fler skyddade områden till havs inklusive flera helt fiskefria områden
 • En strategi för att få en miljövänlig fritidsbåtsflotta
 • Minska exploateringen av åkermark

Läs mer här: https://data.riksdagen.se/fil/AAB0356F-9EDF-4303-81BE-0F6CA5EE8E15

Klimatkrisen

Det finns inget att vänta på, omställningen för klimatet måste börjar nu. Om det handlar vår motion klimatkrisen som tagits fram under ledning av Jens Holm. Här är ett axplock av de förslagen.

 • Nollutsläpp av växthusgaser senast 2035
 • Fossilfri fordonsflotta till 2030
 • Sverige bör anta en koldioxidbudget
 • Avveckla alla klimatskadliga subventioner
 • Reformering av EU:s utsläppshandelssystem
 • En översyn av det finanspolitiska ramverket och inkludera klimatperspektivet i riskanalysen av de offentliga finansernas hållbarhet
 • Sverige bör stärka miljöbalken
 • Utforma ett extra stöd för de arbetare som förlorar sysselsättningen pga klimatomställningen
 • Fördubbla den naturliga kolsänkan i Sverige till 2030 jämfört med 2017
 • Förbjuda inbyggt åldrande i produkter
 • Minskad köttkonsumtion

Läs hela motionen här: https://data.riksdagen.se/fil/BF2FD82A-DF3C-4DEB-B6B8-1AFCB9716A1C

I båda motionerna finns också hänvisningar vidare till andra motioner som på olika sätt också tar upp klimatfrågan, som till exempel alla våra motioner på transportområdet och kring bostads byggande.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.