Kraftbolagen behöver ta sitt ansvar för att rädda ålen.

Sverige har en nationell plan för att rädda ålen, men det saknas reglering med krav på åtgärder för kraftbolagen att åtgärda problemen med den förödande turbindödligheten på ål i våra vattenkraftverk. De åtgärder som genomförs bygger på frivillighet, och ett samarbete finns sedan lång tid mellan Havs- och vattenmyndigheten och ett antal vattenkraftsföretag. Det är dock bara ett fåtal vattenkraftverk som har vidtagit helhetslösningar för att ålen ska kunna passera vattenkraftverken levande.

Vår natur och den biologiska mångfalden är under stor press på grund av att ekonomiska intressen är överordnade miljöhänsyn. Vänsterpartiet anser att detta är ohållbart om vi på allvar ska möta utarmningen av biologisk mångfald, som är ett lika stort hot som klimatkrisen. Naturen är grunden för vår framtida välfärd. Vänsterpartiet föreslog redan för tio år sedan i riksdagen att kraftbolagen ska åläggas att bygga fiskvandringsvägar. Behovet av reglering blir allt tydligare då vi nu ser de begränsade effekter som frivilligheten gett i form av åtgärder för att bevara ålen och andra hotade arter i reglerade vattendrag.

Med anledning av detta vill jag fråga miljö- och klimatminister Per Bolund:

Avser ministern att verka för att krav ska införas på kraftbolagen att genomföra åtgärder vid vattenkraftverken för att minska turbindödligheten samt skapa fiskvandringsvägar i syfte att stärka överlevnaden hos ål och andra missgynnade arter?

En reaktion på ”Kraftbolagen behöver ta sitt ansvar för att rädda ålen.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.