Fråga till miljöministern om KIs förslag på styrmedel för att låta mer skog stå.

Konjunkturinstitutet (KI) konstaterar i sin årliga rapport Miljö, ekonomi och politik 2021 att det finns ett stort klimatvärde av att kolet fortsatt är bundet i skog och mark eller i långlivade träprodukter i stället för att öka koncentrationen av koldioxid i atmosfären. KI anser att det behövs en mer heltäckande klimatpolitik för att stärka skogens klimatnytta då klimatet inte gör åtskillnad på koldioxid från fossila eller biogena källor. Myndigheten konstaterar att skogen kan minska atmosfärens koldioxidkoncentration genom att lagerhålla kol eller genom att skogens biomassa ersätter produkter förknippade med fossila utsläpp (substitution). Eftersom ett träd inte kan stå och lagra kol i skogen samtidigt som det nyttjas för energi- eller materialsubstitution står dessa två strategier ofta i konflikt. I ett kortare tidsperspektiv är klimatnyttan stor av att i högre utsträckning låta träden stå kvar. KI föreslår att styrmedel införs för att främja skogens förmåga att binda kol, exempelvis subventioner till skogsägare som låter träden stå.

Skogen en begränsad resurs som ger oss en mängd nyttigheter. Vänsterpartiet delar KI:s uppfattning att en oreglerad marknad inte kommer att leda till att skogens resurser automatiskt används på ett sätt som ger störst samhällsnytta. En viktig uppgift för miljöpolitiken är därför att korrigera för detta. Vänsterpartiet har föreslagit en rad olika styrmedel för att främja skogens nytta för klimatet och biologiska mångfalden. Vi har bl.a. föreslagit att den naturliga kolsänkan i Sverige bör fördubblas och att ekonomiska incitament för skogsägare bör införas i syfte att stärka kolinlagringen. Kalhyggesfritt skogsbruk måste öka och 30 procent av skogsmarken bör ges långsiktigt skydd.

Med anledning av det ovan nämnda vill jag fråga klimat- och miljöminister Annika Strandhäll:

Avser ministern verka för åtgärder som främjar skogens förmåga att binda kol och som stärker våra möjligheter att uppnå ett hållbart skogsbruk för klimat och biologisk mångfald?

Publicerad av elinsegerlind

Miljö- och havssakkunnig.

En tanke på “Fråga till miljöministern om KIs förslag på styrmedel för att låta mer skog stå.

  1. Bland andra Göran Greider föreslår att skogsstyrelsen borde ligga under miljödepartementet istället för näringsdepartementet som det gör idag. Detta skulle ge en tydlig signal om att skogen i första hand handlar om miljö och skydd av den! Vi befinner oss i ett akut klimatnödläge, då är det viktigt med tydlighet.
    Jag föreslår att man för att skydda rödlistade arter, kolsänkor, minst 30% av produktiv skogsmark gör slag i saken och flyttar skogsstyrelsen till miljödepartementet!

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: