Veckans svep

Ny vecka och nytt miljö- och klimatsvep. Särskilt varmt välkomna till alla er som valt att börja prenumerera på mitt nyhetsbrev! Superroligt verkligen att det finns ett intresse för de här frågorna. Läser du detta och ännu inte anmält dig så gör du det här Är det något ni vill att jag ska skriva om så hör gärna av er – Kontakta mig. Min tanke är att de här svepen förutom att berätta om saker som hänt i veckan också ska vara en hjälp inför valrörelsen.

Fredningsområde för fiske i Bottenhavet

I onsdags ordnade jag ett seminarie i riksdagen tillsammans med Kustfiskarna Bottenhavet. Vårt mål var att belysa de problem som finns och också visa på att forskning, miljöorganisationer likväl som fiskare alla är överens om att det behöver vidtas åtgärder.

Bestånden av strömming i Östersjön likväl som i Bottenhavet har minskat kraftigt de senaste 20 till 30 åren. Så mycket att de som idag kustfiskar kan gå månader utan att få någon verklig fångst. Samtidigt pågår fortsatt ett relativt lönsamt pelagiskt fiske, ett så kallat industrifiske som många gånger tar sin fångst till Danmark för att sedan bli foder för laxen i de norska laxodlingarna.

Vi spelade in seminariet och håller nu på att redigera ihop det till en film som jag kommer dela med er när det är klart.

Vänsterpartiet vill:

Foto: Elin Segerlind
  • se ett akut inrättat fredningsområde i Bottenhavet där det idag pågår ett omfattande industrifiske.
  • regeringen genomför de åtgärder som riksdagen beslutat om, bland annat utflyttning av trålgränsen.

Läs mer:

Protesterna mot Lynetteholm ökar

Det är två saker som för stunden får mina samtliga flöden på sociala medier att koka och det är frågan om Östersjön och strömmingen och det är frågan om Lynetteholm. För er som inte följt mig tidigare handlar det om att Köpenhamn vill anlägga en ny ö utanför Köpenhamn i Öresund där de kommer använda sig av allehanda förorenad mark från en annan plats. Läs gärna mer kring vad jag skrivit tidigare om Lynetteholm.

Öresund är en mycket känslig marinmiljö, och tillsammans med svårigheterna för Östersjön kan fel åtgärder skapa stor påverkan. Därför är det viktigt vad som nu sker på den danska sidan. Svenska myndigheter har gång på annan också sagt att de inte är nöjda med den konsekvens analys som Danmark gjort utan vill ha fler svar. Vänsterpartiet har skrivit och frågat Miljöminister Strandhäll hur regeringen tänker agera men det är fortsatt oklart hur stor vikt regeringen lägger vid det som sker. För oss är det ändå klart att den marinamiljö, ekosystemen och framtiden för både Öresund och Östersjön behöver vara högsta prioritet.

Vill du hänga på i kampen för ett livskraftigt Öresund så följ sidan Stop Lynetteholm på Facebook

Uttalanden från Vänsterpartiet:

Utspel om bensinpriset

Tidigare i veckan gjorde Vänsterpartiet ett utspel kring bensinpriset i samband med att vi lämnade in ett utskottsinitiativ till Finansutskottet. Då skrev partiet så här på sina sociala medier.

Transportsektorn behöver ställas om med ökad transporteffektivitet och minskade utsläpp. Men det måste ske med hänsyn till de olika förutsättningar som råder i vårt land. I glesbygden är bilen fortfarande ett nödvändigt transportmedel. Att sänka bränsleskatten för alla i hela landet är ingen bra idé. Det skulle bli dyrt och främst gynna storstadsområden, dessutom skulle det fördröja den viktiga klimatomställningen av transportsektorn.
– Vi vill att stödet ska riktas för att kompensera glesbygden, där det inte finns något alternativ till bilen, säger Ulla Andersson, Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson.

Vänsterpartiet, Facebook 18/1-2022

Det kan te sig konstigt med ett stöd för fortsatt användning av fossila drivmedel i en klimatkris. I den bästa av världar hade vi redan fasat ut dem men så är ju långt i från fallet. Vi har också aspekten med klimaträttvisa, det gör att de som kan göra omställningen också är de som först ska göra den.

En generell skattesänkning så som M/KD/SD föreslår i sin budget slår däremot helt fel. De som bor i Stockholms innerstad har inte samma behov av bilen som den som bor i Nössemark (för att ta ett exempel från mitt område) det är helt uppenbart. En generell skattesänkning tar bort incitament att ställa om i städerna där det faktiskt går att ställa om redan idag.

Att vi alls ser den situationen vi ser nu med höga bensinpriser som påverkar många på landsbygd hårt är på grund av att regeringen misslyckats med sin omställningspolitik. Varför är kollektivtrafiken inte tillräckligt utbyggd, varför är ladd-infrastrukturen inte det, varför tas samhällsservice bort från landsbygden som tvingar folk att köra allt längre? Problemet är i grunden att folk tvingas in i ett system där de måste köra allt mer bil. På kort sikt behöver många ändå hjälp med sin vardagsekonomi på längre sikt behöver vi en omstrukturering av samhället som ger ett lägre bilberoende.

Vi måste värna Allemansrätten – det får inte bli försvagningar.

Det finns aktörer idag som vill inskränka rätten att vistas i naturen på annans mark vilket på sikt skulle riskera att göra friluftslivet till en klassfråga. Allemansrätten är en flera hundra år gammal sedvänja i Sverige som uppskattas och tas till vara av allt fler svenskar varje år. Allemansrätten är viktig och Vänsterpartiet anser att den rätten måste värnas. Därför vill vi lyfta allemansrätten till Unescos internationella immateriella kulturarvslista för att stärka dess värde och säkra att det inte går förlorat.

  • Vänsterpartiet vill se en stark allemansrätt. Det är en viktig rättvisefråga att alla har samma möjlighet att visats i naturen.

Djurtransporterna skärps inom EU

Det förekommer återkommande rapporter om djur som far illa under sin transport p.g.a. värme, trängsel och den långa tid de står fastkedjade. I samband med djurtransporter uppskattas att omkring 200 000 djur, till största delen kycklingar, självdör varje år i Sverige. Det är uppenbart att djurtransporter är en stor stress för djuren. Med djurtransporter i detta avsnitt menas transporter av djur till slakt.

Varje år transporteras 1,37 miljarder levande djur in och ut ur EU, de flesta då till slakt. I torsdags röstade EU-parlamentet om att öka djurskyddet i unionen vid transport bland annat genom kortare transporter och bättre kontroll av existerande regler. Man föreslår också att transport av kött istället för levande djur på olika sätt ska premieras, något vänsterpartiet också drivit. Läs mer om detta i vår motion: Respekt för djuren

Vänsterpartiet vill:

  • att Sverige tar fram en nationell strategi för minskad mängd djurtransport
  • att Sverige tar beslut om att stoppa export av djur till länder utanför EU
  • att Sverige ser över situationen för de svenska slakterierna så en mindre andel djur varje år skickas utomlands för slakt.

När går regeringen till handling om trålgränsen?

Jag frågade mig samma sak förra vecka. Då hade jag sedan en tid skickat in en skriftlig fråga till ministern men ännu inte fått svar. Sedan dess har jag fortsatt inte fått svar, däremot har tidningen Fiskejournalen fått det.

Av svaret kan man dra två slutsatser:

  • Regeringen är fortsatt opepp på att vidta åtgärder av något slag som kan skapa förbättringar för Östersjön och vår hav i stort.
  • Landsbygdsministern är inte intresserad av att följa demokratiskt tagna beslut i riksdagen, trots att det är regeringen sak att göra det.

Läs mer på bloggen och på Fiskejournalens sida.

I korthet:

  • Apropå bristen av utbyggda laddstationer – det är också otroligt krångligt med laddinfrastrukturen eftersom den fria marknaden gett oss ett otalt olika alternativ och lösningar. Läs Jens Holms debattartikel: Inför nationellt betalsystem för alla publika elbilsladdare.
  • I riksdagen diskuteras hur markägare i fjällnära skogar ska kunna få ersättning när skog med höga naturvärden behöver skyddas. Regeringen och Vänsterpartiet hade två miljarder extra i sina respektive budgetar för att kunna göra detta, de pengarna är borta nu. Intressant i Altinget på ämnet. De fjällnära skogarna kräver långsiktiga politiska beslut.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.