Ny EU-lag mot avskogning arbetas fram

Idag diskuterades för första gången EU-lagförslaget om tillgängliggörande av produkter på den inre marknaden såväl som export från EU som förknippas med avskogning eller utarmning av skog i Riksdagens Miljö- och jordbruksutskott.

Regeringens preliminära ståndpunkt finns att läsa. Vänsterpartiet reagerar så här inledningsvis på flera saker, men valde att fokusera på fem punkter.

Vänsterpartiet välkomnar Kommissionens förslag och ser positivt till att EU utformar en lagstiftning för att förhindra avskogning, något som har stor påverkan på både klimatet och förlusten av biologiskmångfald.  

 • Vänsterpartiet ser det däremot som en svaghet i kommissionens förslag att andra naturliga ekosystem än skog inte omfattas utan avses att eventuellt täckas in efter en första revidering av lagstiftningen. Vänsterpartiet vill att regeringen i sin ståndpunkt tar upp att andra ekosystem som exempelvis savanner och våtmarker rymmer likartade höga värden som skog och därför bör omfattas redan från start – inte minst eftersom många av dessa i hög grad omvandlas till jordbruksmark.  
 • Vänsterpartiet ser också en svaghet i att lagförslaget exkluderar flera viktiga grödor som bidrar till avskogning, däribland naturgummi. Även många produkter tillverkade av grödor och råvaror som täcks av förslaget återfinns inte i förslagets ”produktkatalog” utan tydlig motivation till varför. Även produkter tillverkade av nötkött omfattas inte, vilket är mycket underligt och problematiskt givet att köttproduktionen är en av de två största orsakerna till avskogning i Amazonas.  
  Regeringen lyfter sin ståndpunkt upp att det finns ”läckageeffekter” och risk för konsumtionsförskjutningar i som en effekt av lagförslaget, därför menar Vänsterpartiet att det vore rimligt att regeringen redan från start arbetade för en bredare omfattning av förordningen för att undvika dessa effekter.  
 • Vänsterpartiet vill också se starkare skrivningar kring mänskliga rättigheter. I förslaget till lagstiftning utgår man idag från efterlevnad av nationell lagstiftning istället för internationella standarder för urfolk och lokalsamhällen; customary tenure rights (sedvanerätt till mark). Flera länders egna lagstiftning är i bästa fall oklar men i flera fall också i direkt konflikt med  customary law eller internationell lag vilket riskerar att orsaka juridiska oklarheter för företag och även för ansvariga myndigheter. Vänsterpartiet vill därför se att regeringen i sin ståndpunkt arbetar för att respekt för internationella standarder för mänskliga rättigheter, speciellt kollektiva nyttjanderättigheter (community tenure rights) ska vara specifikt uttryckt i lagstiftningen.  
 • Vänsterpartiet delar inte regeringens ståndpunkt att EU inte ska ta fram en definition av forest degradation (utarmning av skogar) och sustainable harvesting operations (Hållbara avverkningsförfaranden) och att det skulle riskera att leda till en detaljreglering av hållbart skogsbruk. Vi delar däremot regeringens ståndpunkt att definitionerna kan behövas ses över. Förslaget idag innebär problem då det bara omfattar omvandling av skog till jordbruksändamål. På så sätt omfattas inte avskogning för etablering av snabbväxande trädarter som t.ex. gummi eller akacia. Däremot om skog omvandlas till oljeplantager räknas det som avskogning. Det skapar en snedvriden effekt och begränsar möjligheten att minska avskogning.  
 • Vänsterpartiet vill också se att småbrukarnas roll och hur de ska uppfylla kraven i lagstiftningen berörs. Småbrukare står för en stor andel av produktionen av ex importerad kakao. Sveriges ståndpunkt bör därför innehålla att avtal mellan EU och producentländer ska innefatta en strategi över hur småbrukare ska stöttas för att se till att de har kapacitet för att uppfylla kraven i lagstiftningen.  

Sammanfattning:   

 1. Fler ekosystem ska omfattas av lagstiftningen, som t.ex. savanner och våtmarker 
 2. En bredare omfattning av förordningen för att täcka in flera produkter i lagstiftningen  
 3. Starkare skrivningar kring mänskliga rättigheter  
 4. Att regeringen i sin ståndpunkt inte ska motarbeta framtagandet av en definition av vare sig hållbart skogsbruk, utarmning av skogar eller hållbara avverkningsförfaranden, då begreppen är centrala för att få en verkningsfull lagstiftning.  
 5. Att Sverige i förhandlingarna driver frågan om hur småbrukare ska stöttas för att se till att de har kapacitet att uppfylla lagkraven.  

Fortsättningen för förhandlingarna

Just nu arbetar en så kallad Ad Hoc grupp med frågan som sedan ska rapportera vidare till miljö- och jordbruks och fiske utskottet. Än så länge finns enligt ministern inget klart förslag för dem att ta ställning till och vill avvakta alla ändringar i den svenska preliminära ståndpunkten.

På mina synpunkter fick vi inga svar, utan det var för svårt att ta ställning till för ministern. Våra invändningar kvarstår ändå.

Publicerad av elinsegerlind

Miljö- och havssakkunnig.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: