Skärpningar av valplattformen visar bredden i V:s miljö- och klimatpolitik.

Det var tydligt under kongressen att skarpare skrivningar om miljö- och klimatfrågor till valplattformen kom att dominera debatten. Det förde med sig några bifall och tillägg till valplattformen som än tydligare kommer visa på vår miljö- och klimatpolitik. Det är väldigt roligt överlag att se det stora engagemanget för frågorna i partiet och de ändringar som gjorts kommer vara till stor nytta för valrörelsen. Det är också främst fem tillägg till valplattformen som på ett tydligt och bra sätt visar upp bredden i våran redan existerande klimatpolitik.

Bifall E113: En mening läggs till valplattformen. ”Skogens roll att naturligt minska och lagra utsläpp behöver stärkas och torrlagda våtmarker som läcker utsläpp ska återställas”
Kommentar: Bra, det här är politik vi driver idag och som är viktigt att lyfta fram.

Bifall E115: En mening läggs till valplattformen. ”För att uppnå klimatmålen behöver skogens funktion som kolsänka bevaras de kommande decennierna, därför behöver kalhyggesbruket fasas ut. Den skog som avverkas måste användas klokt där endast restprodukter ska användas till biobränslen.”
Kommentar: Det här är ett efterlängtat tillägg som faktiskt skärper vår politik. I eko-eko programmet idag så är vi öppna för att kalhyggesbruk kan ha sin plats, det här beslutet sätter en annan riktning som kommer göra att vi kan gå fram i vår skogspolitik.

Bifall 174: Två meningar läggs till valplattformen. ”Mer av naturresursernas värden måste stanna kvar där de utvinns och produceras” samt ”Vindkraften ska gynna både kommun och boende i närområdet.”
Kommentar: Särskilt första meningen är politik vi redan driver, det är därför som vi bland annat är kritiska till dagens gruvnäring där stora vinster går utomlands med liten nytta för kommuner och lokalbefolkning. Men också varför vi i delar kritiserar svenskt skogsbruk som inte heller alltid tar i beaktande andra lokala intressen.

Bifall E181: Ett stycke byts om ett annat. Ny text – ” Att som individ försöka minska sin klimat- och miljöpåverkan är bra, men det kommer aldrig
att räcka. Vi måste ta oss an klimatkrisen som samhälle. Mycket av det vi konsumerar behöver vi för att leva bra liv – mat, kläder, boende och resor – men sättet sakerna och energin framställs på behöver ändras. För de flesta av oss sker en stor del av konsumtionen och resandet för att hållbara
alternativ saknas. Det gäller inte minst på landsbygden. Det är samhället och politikens ansvar att se till att alternativen finns. Där inte teknikskiften räcker för att minska utsläppen måste konsumtionen styras bort från det smutsiga och alla ges förutsättningar att leva mer hållbart. Vi ser ett hållbart liv som ett bättre liv. Kortare arbetsdagar med mer tid för relationer och egna intressen, produkter som håller och lätt kan återanvändas och delas istället för slit- och släng. Renare storstadsluft, billig och fungerande tåg- och kollektivtrafik. Hälsosammare mat från vår egna svenska landsbygd. Men för ett fåtal är konsumtion en livsstil av ett liv i lyx och överflöd. Den rikaste procenten släpper ut 10 gånger mer utsläpp än en majoritet av befolkningen. Det är denna elit som behöver dra ner sin konsumtion och mest.”
Kommentar: Det är bra att vi har ett avsnitt med i valplattformen som återspeglar den här delen av vår politik. Det här är den typ av texter som vi har haft med i våra klimatmotioner under lång tid och förståelsen för att alla inte bidrar till klimatkrisen lika hjälper oss att genomföra en rättvis omställning som bidrar till både ekonomisk och ekologisk hållbar jämlikhet.

Bifall E345: Text tillförs valplattformen ”arbetare, som idag är anställda i privata företag och offentliga verksamheter ska inte drabbas av arbetslöshet när samhället ställer om från fossilberoende. Deras yrkeskompetens behövs också i den gröna omställningen, men för att kunna hantera de nya gröna jobben behövs massiva satsningar på omställningsstöd, kompetensutveckling och utbildning i vad hållbar samhällsutveckling innebär.”
Kommentar: Det här är en springande punkt i en rättvis klimatomställning. När fossila verksamheter lägger ner kommer det att innebära behöv av förändringar för den enskilde som står utan arbete eller utan rätt kompetens för den nya verksamheten som istället kommer. Det är viktigt att samhället är med här och både hjälper den enskilde med nytt jobb, nya kunskaper osv men också för företagen som annars kommer stå utan personal med rätt kompetens.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.