Jag går ut i valrörelsen för klimatet – hänger du med?

Kamrater runt om i landet. Vi går in i en valrörelse med stora kliv och höga förhoppningar. Det är nu vi ska ställa om samhället, för det är nu vi måste göra det. Det har aldrig varit viktigare. Klimatkrisen väntar på ingen människa. Därför behöver vi stora omfattande reformer, ett samfund som tar ansvaret för vår gemensamma framtid och ser till att det blir en rättvis omställning. Vänsterpartiet har länge haft en politik för det. En politik som går bortom tron på snabba tekniklösningar och den enskildes ansvar. För Vänsterpartiet har vår klimatpolitik alltid tagit avstamp i tanken på att en rättvis fördelning av resurserna är grundläggande om det så handlar om ekonomiska resurser som miljöutrymme. Vi säger ett samhälle för alla och inte bara några få och vi menar det.

Vi vilar tryggt i den internationella solidariteten som gör att vi ser att våra liv här inte får ske på bekostnad på någon annans möjlighet till ett gott liv. Vare sig om det handlar om att stå upp för textilarbetarnas arbetsmiljö eller om det handlar om att inte driva en politik som bidrar till havsnivåhöjningar som i förlängningen sätter människor på flykt. Vi måste fortsätta stå upp för den solidariteten.

Vad vi gör i Sverige spelar roll, vi är ett av de länderna som är med och bidrar mest till klimatkrisen givet en hög konsumtion som i många fall kommer från produkter producerade under tvivelaktiga förhållanden utomlands. Den svenska industrin och svenska företag måste ställa om, och den produktion vi har verklig rådighet över behöver vara ett föredöme. Den svenska energiproduktionen ska fortsätta att utvecklas och vårt beroende av fossila bränslen måste få ett snabbt slut. Vi måste ta större miljöhänsyn och vi måste se till att beslut för framtiden sker inom naturens ramar och inte utanför. Vi behöver värna våra skogar, hav och marker. Vill vi ha livskraftiga samhällen som kan erbjuda oss mer än en det senaste vårmodet utan också livskraftiga åkrar som producerar maten vi behöver eller rena vatten som ger oss vattnet vi kräver så måste vi ställa om. Naturen kan vara vår bästa vän men då måste vi också behandla den som vår.

Klimatförändringen är inte en omställning från ett till ett annat. Klimatförändringen kräver ett systemskifte, från ett marknadsliberalt samhälle med kortsiktiga vinster och fokus på den enskilde till ett samhälle med fokus på långsiktig hållbarhet för människor och natur lika, där alla får plats. Ett samhälle där fokus inte bara är att göra vad som är gott för stunden utan också se till vad som behöver göras för att ha det bra om 30 år. Omställningen behöver vara rättvis, och samhället behöver fånga upp människor som förlorar jobb i industrier eller andra verksamheter som vi inte längre kan ha kvar. Har pandemin visst oss något är det att samhället kan göra snabba insatser där det behövs. För klimatet behövs det. För biologiska mångfalden behövs det. Det är tillsammans vi lägger grunden för vår omställning. Det är tillsammans som vi skapar förståelsen och acceptansen som behövs för att göra förändringarna.

För vi kan visa att det finns en annan värld som är möjligt. En värld där trygga jobb går hand i hand med omställningen för klimatet. För desperata människor tar desperata beslut. Ett bättre samhälle för klimatet och miljön måste också oundvikligen bygga utifrån människors trygghet. Vänsterpartiet har svar på visionen om det goda livet bortom omställningen. Allt från att ta tillbaka städerna till folket, med bilfria centrum, flerbostadshus som bygger på att vi kan äga saker gemensamt men också ger människor rimliga möjligheter att klara hyran, på bilpooler framför egen parkeringsplats, en kraftigt utbyggd kollektivtrafik i hela landet, en landsbygd där samhällsservicen har kommit tillbaka och bilberoendet minskat, där livsmedelsproduktionen i stor och liten skala ökat och våra vatten tas om hand för att vara i flera generationer. Där våra skogar inte bara bidrar till massaproduktionen och konsumtionen av nya varor utan också bidrar till att rädda vår biologiska mångfald likväl som att vara en motor på den svenska landsbygden. Omställningen kräver också att vi får en ekonomisk jämlikhet, att en liten ekonomisk elit idag fortsätter att dra ifrån gynnar inte omställningen. Att allt fler människor sätts i fattigdom gynnar inte omställningen. Omställningen måste därför gå hand i hand med en politik för ekonomisk omställning. Det har varit en bärande del av Vänsterpartiets politik under en lång tid och behöver fortsätta vara det. Men ni förstår det här är bara ett axplock av saker vi som parti arbetar för.

Jag hoppas att ni är många som vill gå med mig ut i valrörelsen och ropa högt för att politiken och samhället ska ta det ansvar som vi måste ta. Som vill gå med ut i valrörelsen för att skapa förståelse och acceptans hos väljarna för att vi behöver göra stora samhällsomställningar för att kommande generationer ska ha en verklig bebolig planet att leva på men också inge det hopp vi vet att ett nytt samhälle ger. För det kommer vara ett samhälle bättre för flertalet. Jag hoppas att ni sen är många som efter valrörelsen vill vara med och fortsätta driva arbetet för en rättvis omställning för alla. Jag är med er – tillsammans tar vi kampen för klimatet och det är i Vänsterpartiet vi gör det!

En reaktion på ”Jag går ut i valrörelsen för klimatet – hänger du med?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.