Förslagen om försämrat strandskydd faller

Som en del av januariavtalet förhandlade Centerpartiet in att det skulle bli lättnader i strandskyddet. Med det ville man kortfattat göra det lättare att exploatera vår gemensamma natur och göra det enklare att i stora områden bygga strandnära, det på bekostnad av både naturen och vår allemansrätt.

Nu har regeringen presenterat det färdiga förslaget och partierna har fått säga sitt och då ser det ut som att förslaget kommer falla. V men även KD, M och SD avslår propositionen (förslaget) i sin helhet vilket ger en av de viktigaste politiska segrarna i under den här mandatperioden.

Regeringens förslag försvagar strandskyddet

Sammantaget kommer förslagen minska allmänhetens tillgång till stränder och försvaga tillgången till livsmiljöer för djur- och växtarter som är beroende av sjöar, vattendrag och strandzoner. Därutöver saknas verkningsfulla åtgärder för hur strandskyddet kan stärkas i områden som är högt exploaterade.
Propositionen innehåller förslag om att anlagda våtmarker och vattendrag ska kunna undantas från strandskydd. Det är ett bra förslag för att stimulera att nya våtmarker och småvatten anläggs, utan rädsla för att de ska omfattas av strandskydd, för att t.ex. minska näringsbelastningen, stärka klimatanpassningen eller stärka förutsättningarna för
biologisk mångfald. Vi ser även fördelar med förslag om att vissa äldre undantag från strandskyddet kan upphävas men Vänsterpartiet hade önskat ett större omtag generellt för att kunna återinföra strandskyddet nationellt där så är möjligt. Dessa förslag förändrar dock inte helhetseffekten av propositionens förslag som försvagar
strandskyddet.

En ökad differentiering av strandskyddet

Vänsterpartiet ser ändå att det finns behov att vässa strandskyddet så att det ger så bra effekt som möjligt men samtidigt också är lätt att hantera i de delar av landsbygden där det redan idag ges undantag. Regeringen föreslår däremot att s.k. Strandnära utvecklingsområden ska ersätta systemet med landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden) som finns idag. I ett LIS-område finns möjlighet att använda särskilda skäl för att byggnad och verksamhet som bidrar till utveckling av landsbygden. Vänsterpartiet menar att strandskyddet behöver ta hänsyn till att förutsättningarna för detta ser olika ut över landet. Vi ser därför att nuvarande LIS-system bör utvecklas och inte som regeringen föreslår ersättas eftersom regeringens förslag är allt för långtgående och inte heller utesluter att lättnader i strandskyddet skulle ges även vid redan hårt exploaterade kuststräckor.

Försvagat strandskydd vid små sjöar och vattendrag

En av de andra stora förändringarna som regeringen ville göra är att vid tjärn och liknande på mindre än ett hektar och vid vattendrag som är mindre än två meter breda begränsa strandskyddet till att gälla endast 25 meter från strandlinjen (idag gäller 100 meter). De vill också se att det skulle bli lättare att få dispens eller helt upphäva det återstående strandskyddet vid dessa vatten.

Det här är ett förslag som har stor påverkan på miljön och den biologiska mångfalden, då dessa vatten må vara små men är desto mer rika på arter. Förslaget innebär därutöver också ytterligare begränsningar för allmänhetens möjligheter till rekreation.

Försämringarna består

Exploatering i ett strandnära läge är i många fall en åtgärd som aldrig kommer rullas tillbaka. Konsekvenserna av att strandskyddet försämras i sådan omfattning som regeringen föreslår kommer att växa successivt över tid för varje ny åtgärd som vidtas. Med regeringens förslag minskar vi med andra ord nuvarande och kommande generationers tillgång till vår natur och försvagar skyddet av densamma. Därför har vi föreslagit att avslå regeringens proposition om strandskyddet i sin helhet.

Läs mer:

Du kan läsa våra förslag i vår följdmotion här: https://data.riksdagen.se/fil/53877D98-1B58-4EF4-9271-87896B7E962A

Publicerad av elinsegerlind

Miljö- och havssakkunnig.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: