En seger för arbetet mot hundsmuggling

Djurskyddsfrågor debatteras minst en gång om året i riksdagen i samband med att riksdagen behandlar alla förslag som lagts på området under året. Lika så var det i år och i år var det också flera av förslagen som gick igenom efter det att en majoritet har ställt sig bakom det.

Det blev inte mindre än 5 tillkännagivanden, alltså beslut om något som riksdagen uppdrar åt regeringen att genomföra.

Tre av dem handlar om åtgärder för att stävja hundsmugglingen något som har varit ett allt för saktfärdigt arbete från riksdagens sida. Tullverket har själva nämnt en rad olika åtgärder som skulle behövas, som ökad samordning mellan Tullverket och andra berörda myndigheter men också skarpare straff för smuggling. Idag håller insmugglingen av en hundvalp samma straffvärde som en liter vodka. Det är orimligt. Vänsterpartiet menar att det behövs en tydlig handlingsplan för hur vi ska komma åt problemet som knyter samman samhällets olika delar och t.ex. tar bort onödiga problem som att myndigheter inte kan dela information med varandra på grund av sekretess.

Därför är det särskilt välkommet att regeringen nu får i uppdrag att säkerställa att veterinärer har möjlighet att anmäla misstanke om illegal införsel eller hundsmuggling av djur så att berörda myndigheter kan agera för att kunna vidta åtgärder mot sådan verksamheter. På samma sätt behöver regeringen säkerställa att Tullverket fortsatt kan stoppa fordon för att söka efter djur i samband med att arbetet med djurhälsoutredningens förslag fortgår.

Illegal handel med djur är också ofta starkt förknippad med organiserad brottslighet, den är också en risk för omfattande smittspridning bland djur och människor samtidigt som det ofta utsätter djuret för stort lidande. Därför måste arbetet mot djursmuggling stävjas i grunden och det är bra att berörda myndigheter nu kan få ett uppdrag att tillsammans arbeta organiserat för att lyckas med detta.

Det behövs mer

Men i slutänden är detta också inte ett nationellt problem utan ett internationellt problem och därför behöver det ske ett samarbete inom EU och Vänsterpartiet hade velat se gemensamma krav på ID-märkning inom EU och ett register som länkar samman länderna för att kunna hålla bättre koll vid gränserna.

Ytterligare två beslut för djuren från riksdagen

Förutom uppdragen till regeringen om hundsmugglingen så kom riksdagen överens om att regeringen ska arbeta för att efterlevnaden av svanskupering måste öka. Trots att det har varit förbjudet inom EU under flera år så är det fortsatt mer regel än undantag att framför allt grisar kuperas. En djurskyddslagstiftning som inte efterlevs är inte något som vi kan acceptera.

Regeringen får också i uppdrag att arbeta för ett globalt avtal om antibiotikaanvändning. En stor och viktig fråga eftersom vi redan idag ser att effekterna av antibiotikan avtar och det finns en reell risk att antibiotikan en dag kommer förlora sin verkan på grund av att vi idag överanvänder den och skapar resistens.

Alternativ till koldioxidbedövning vid slakt föll på målsnöret

Däremot lyckades vi inte få till en majoritet för att uppdra åt regeringen att satsa mer på att ta fram alternativ till koldioxidbedövning. Vänsterpartiet vill se att koldioxidbedövningen som vi vet orsakar stort lidande ska fasa ut men samtidigt är det en billig bedövningsmetod och det behövs bra alternativ som fungerar bättre än vad dagens metoder gör. För det krävs forskning.

M, KD och MP skrev tillsammans med Vänsterpartiet en reservation där vi beskriver varför det här är viktigt, SD gjorde det samma men ville inte anslut sig till oss, det gjorde att vi inte fick majoritet. Tyvärr. Bara V och MP ställde sig bakom ett förslag om utfasning av bedövningsmetoder vid slakt.

Läs vidare:

Utskottets betänkande (beslutsunderlag): https://data.riksdagen.se/fil/A7FA7314-FD7B-4BEB-9985-2975E5B40602

Debatten som hölls i riksdagen: https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/debatt-om-forslag/djurskydd_H901MJU22

Mitt anförande, i debatten: https://elinsval.files.wordpress.com/2022/04/djurskydd-debatt-april-2022.pdf

Publicerad av elinsegerlind

Miljö- och havssakkunnig.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: