Högern vill ha frikort att bruka naturen

I ett betänkande (beslutsunderlag) har en majoritet Miljö- och jordbruksutskottet nu lagt fram ett förslag till beslut som handlar om att inskränka Århuskonventionen i Sverige. Det är inte första gången högern försöker men den här gången lyckades de få en majoritet med sig. Det är en oroväckande utveckling för demokratin.

Århuskonventionen är en FN-förordning och som medlem i EU och också som part till Århuskonventionen så har Sverige åtagit sig att leva upp till konventionen. I den finns det som kallas talerättsregler som ger icke-statliga organisationer tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor. Det en majoritet i utskottet nu säger är att de här talerättsreglerna är allt för långtgående och för generöst utformade. De hänvisar till att miljöorganisationerna inte är direkt berörda av t.ex. beslut om licens- eller skyddsjakt och därför inte ska ha rätt att överklaga.

Därför vill majoriteten som består av Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna att Sverige ska verka för en förändrad utformning av konventionen och därigenom även av den EU-rättsliga regleringen på området som möjliggör en reglering där enbart organisationer som kan anses direkt berörda av ett beslut om licens- eller skyddsjakt ges talerätt.

Oroande utveckling

Beslutet tar i det här skedet enbart fasta på möjligheten att överklaga beslut om jakt, men det är helt klart bara ett första steg. Miljöorganisationernas talerätt har varit uppe för diskussion flera gånger i utskottet förut framför allt kopplat till miljöorganisationernas rätt till rättslig prövning av beslut i skogen.

Det är en oroande utveckling vi ser där högerpartierna gör gemensam sak för att inskränka den demokratiska rätt som Århuskonventionen ger miljöorganisationer och i förlängningen medborgarna. Miljöorganisationerna är i det här läget ofta företrädare och representant för enskilda berörda och att ta bort deras talerätt skulle ge en David och Goliat situation där enskilt berörda skulle stå mot stora intressen som skogs- och gruvbolag eller jaktföreningar.

Svårt förslag att genomföra

Det här beslutet ligger i tiden för den svenska miljöpolitiken. Jag ser återkommande förslag och beslut som gör att Sverige rör sig bort från de nödvändiga åtgärderna som vi behöver göra för omställningen. Det är en tråkig utveckling men frågan är samtidigt hur långt de kommer komma med det här förslaget.

Att ändra en FN konvention krävs att Sverige får med sig en rad länder på en sådan förändring, och samma diskussioner har vi inte hört finns i andra i andra frågor likasinnade länder. Till det har hela EU anslutit till konventionen, och där har Sverige fått kritik för att inte tillräckligt tydligt leva upp till konventionens intentioner. Sverige är alltså redan nu inte ett föredöme i det här avseendet och att Sverige nu så tydligt tar avstånd från en av konventionens viktigaste delar är att helt kasta in ledartröjan i miljöfrågan (förutsatt att man hade den på sig vilket sedan en tid tillbaka är tveksamt om man haft).

I slutänden är det inte så att talerätten används för mycket eller att någon organisation sitter och begär prövning återkommande om sådant som inte borde ges prövning. I slutänden handlar det här om företags, stora bolags och organisationers och politikers vilja att få fortsätta med business as usual utan att någon granskar dem och är framme och petar och ifrågasätter. De vill ha lugn och ro helt enkelt. Det kan man för all del förstå. Allt eftersom människor allt mer får upp ögonen för att mer behöver göras för biologisk mångfald och för att skydda naturen blir också intresset att engagera sig i olika miljöprövningar större. Ett sätt att lösa det är att istället för att inskränka talerätten, faktiskt från början ta hänsyn till miljön och värna de naturvärden som vi alla är så beroende av.

Läs mer här:

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.