Omställningen kräver ett starkt och hållbart svenskt jordbruk.

Inför valet 2018 lovade Vänsterpartiet att arbeta för ett ekologiskt jordbruk. När Naturskyddsföreningen granskade vårt arbete under mandatperioden så konstaterade de att vi var ett av de två partierna som levt upp till vårt löfte. Något vi är stolta över.

Vänsterpartiet vill stärka det svenska lantbruket och se en livskraftig livsmedelsproduktion i hela landet. Sverige ska producera en större andel livsmedel själva, öka självförsörjningen och öka andelen ekologisk mat likväl som andelen vegetabiliska produkter. Lantbruket bidrar till att vi får en levande landsbygd och möjliggör för människor att bo i större delar av landet. Vänsterpartiet vill prioritera de små och mellanstora jordbruken. Vi tycker att en större del av EUs jordbruksstöd ska gå till dessa både för att det behövs fler som arbetar med ett aktivt lantbruk men också för att vi behöver bort från en utveckling där jordbruken blir industrier.

Världens lantbruk är under förändring på grund av både en växande befolkning, klimatändringar och förlust av biologisk mångfald likväl som kriser runt om i världen. I en sådan situation är det extra viktigt att alla arealer som kan brukas används för livsmedelsproduktion och att åkermark inte växer igen men inte heller används för att bygga köplador, motorvägar eller bostäder på.

För Vänsterpartiet är det viktigt med en livsmedelsproduktion som bidrar till den gröna omställning som vi vet måste göras. Därför vill vi se satsningar på inhemskproduktion, lokala och småskaliga gårdar och ekologisk odling.

Eus jordbrukspolitik främjar idag de stora gårdarna och tvingar gårdar att expandera för att man ser det som effektivt, det sker ofta på bekostnad av miljön och djurvälfärden men gör också att allt färre kan försörja sig på sitt jordbruk.

Vi vill se att Jordbruksstödet fördelas så att det kommer de småproducenterna till del på ett helt annat sätt än det gör idag. Det handlar också om att föra produktionen närmare konsumenten, då vi vet under pandemin sett att det är viktigt för att kunna klara livsmedelsförsörjningen i hela landet under en kris.

Det svenska jordbruket har alla förutsättningar att vara en viktigt positiv kraft i omställningen, både i att bygga en aktiv landsbygd men också i att producera livsmedel som är bra för både miljö- och människa.

Vänsterpartiet vill:

 • att EUs gårdsstöd omfördelas i större grad till små- och medelstora gårdar, lantbruk ska inte industrialiseras.
 • främja jordbrukets gröna omställning med en investeringspott för fossilfria maskiner och fordon inom jordbruket.
 • stötta lokala aktörer med stöd för bland annat gårdsslakteri och kvarnar för att ta produktionen närmare konsumenten.
 • kompensera lantbruket för den succesiva utfasningen av dieselsubventionen inom näring med en biopremie för att öka på omställningstakten.
 • att jordbruket genom stöd klimatanpassas för att klara både extrem torka och skyfall.
 • ha en nationell målsättning för bevarande av bördig åkermark eftersom vi ser att åkermarksarealen fortsätter att minska i Sverige samtidigt som exploateringen av den samma ökar.
 • att det blir förbjudet att bygga externa köpcentrum, framför allt på åkermark.
 • främja förädling av växtbaserade livsmedel som bidrar med mindre klimat- och miljöpåverkan än kött.
 • stärka stödet för betesmarker, som ökar djurvälfärden, stärker den biologiska mångfalden och bidrar till ökad självförsörjning.
 • ökat stöd för ekologiskt jordbruk och en målsättning om 50% ekologisk produktion eftersom vi ser att ekologisk produktion ökar den biologiska mångfalden men också minskar utsläppen.
 • Sverige fasar ut användningen av kemiska bekämpningsmedel
 • ge bidrag till veterinär fältverksamhet för att kunna ta hand om sjuka djur på gårdar. Idag är veterinärbrist och vi behöver även fler utbildade veterinärer.
 • förbättra hanteringen av stallgödsel och minska övergödningen
 • minska djurtransporterna
 • satsningar på blommande slättbygder eftersom många arter och livsmiljöer har minskat i jordbruket pga alltför monotona
 • ökad vallodling
 • se en ökad självförsörjningsgrad i Sverige till 80% för att klara framtida kriser.

Läs mer

Publicerad av elinsegerlind

Miljö- och havssakkunnig.

En tanke på “Omställningen kräver ett starkt och hållbart svenskt jordbruk.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: