Så ställer vi om vägtransporterna för klimatet

Transportsektorn står idag för ungefär en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser, och över 90 procent av dessa kommer från vägtrafiken. Sverige har som mål att minska utsläppen av växthusgaser från transporter med minst 70% till 2030. Men Sverige utveckling går alldeles för långsamt för att vi ska nå det målet.

Trafikprognoserna pekar fortsatt på stora ökningar av gods- och persontransporter och för att lösa det behöver vi arbeta med både 1. energieffektiva och fossilfria fordon 2. förnybara drivmedel och 3. transporteffektiva samhällen men för att nå vårt mål till 2030 krävs ett särskilt fokus på vägtransporterna.

Planera för att nå målet
Ett av de stora problemen är att trafik- och infrastrukturplaneringen i Sverige fortsätter att utgå ifrån ökad trafik. Istället för att arbeta med transporteffektivitet och verklig omställning ägnar sig trafikverket åt att göra Sverige redo för ökad biltrafik genom förslag om nya motorvägar. Det tycker vi är en dålig prioritering. Därför vill vi att den nationella planen för infrastruktur som finns idag görs om med syfte att klimatmålet ska uppnås.

Kollektivtrafik
För att kollektivtrafiken ska vara ett verkligt alternativ för fler behöver vi en ökad och förbättrad kollektivtrafik. Den ska finnas tillgänglig där människor vill resa och kanske framför allt vara prisvärd så att fler kan och vill använda den. Det behöver bli betydligt billigare än vad det är idag för att fler ska vilja eller kunna resa kollektivt. Därför är politiska förslag om sänkta priser en viktig kugge tillsammans med insatser som utökar och gör kollektivtrafiken mer tillgänglig.

Fossilfri fordonsflotta
Klimatpolitiska rådet rekommenderar ett stoppdatum för försäljning av fossila drivmedel för att visa en tydlig riktning för branschen och konsumenterna. Tydlig information om vilka drivmedel som kommer att vara tillgängliga i framtiden är viktigt för att kunna fatta beslut om att köpa en ny bil under de närmsta åren.

För att Sverige ska kunna genomföra en omställning till fossilfria vägtransporter behövs ytterligare åtgärder i närtid. I en rad europeiska länder diskuteras och förbereds förbud mot nybilsförsäljning av bilar som är drivna med bensin eller diesel. Det är viktigt att det kommer på plats även i Sverige och i den bästa av världar att vi får ett gemensamt mål i EU. Det hade även gynnat bilindustrin som då hade haft ett klart mål att förhålla sig till.

Moderna och hållbara städer minskar utrymmet för bilismen Nuvarande kris också ger oss många möjligheter att skapa bättre och mer hållbara samhällen, inte bara för miljön utan också för människor. I städer som Milano, Rom, London, Paris och Barcelona har miltals med bilväg gjorts om till gång och cykelvägar. I Paris har nio långa cykelstråk från förorter in till centrum börjat byggas och i Paris har de beslutat att ta bort 70% av parkeringsytan till förmån för annat. Sverige borde följa efter den globala trenden att bygga mer transporteffektiva städer och minska utsläppen och förbättra luftföroreningarna.

Att minska bilismen gynnar alla men i slutänden ger det en mer jämlik tillgång till det offentliga rummet vilket gynnar arbetarklass och låginkomsttagare. Vi föreslår i budget en satsning på moderna och hållbara städer för att bland annat

 • Utbyggnad av gång- och cykelbanor.
 • Ta bort parkeringsplatser och gör grönområden eller energieffektivare bostäder
 • Stöd till cykelpooler,bilpooler/bildelning
 • Stöd till bilfria städer/områden
 • Pendelparkering med laddstolpar utanför städerna
 • Urban godstransportlösning med logistikcenter och koordinering av transporter

Reduktionsplikten
Målet med reduktionsplikten är att klimatpåverkan från diesel ska minska med 66% till år 2030 jämfört med ett helt fossilt alternativ och klimatpåverkan från bensin ska minska med 28%. Detta uppnås genom inblandning av biodrivmedel eller andra förnybara drivmedel. Reduktionsplikten menar många har varit avgörande för omställningen och minskade utsläpp från en sektor som är svår att ställa om. Ska Sverige och EU arbeta vidare med reduktionsplikten är det viktigt att den baseras på tillgång på hållbar biomassa, utan negativa effekter på biologisk mångfald och andra miljömål.
Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att analyser om reduktionsnivåerna för bensin och diesel för perioden 2024-2030 bör ändras. Rapporten förväntas vara klar i september i år.

Det finns mycket att arbeta kring transporter och nedan kommer en sammanfattning av några av de saker vi drivit under mandatperioden

 • Ge kommuner och regioner rätt att besluta om trängselavgift
 • Möjliggör för kommunerna att differentiera parkeringsavgifter
 • Inför gröna res- och transportplaner
 • Begränsa externa köpcentrum
 • Sänk bashastigheten i tätorterna
 • Förenkla regelverk för att konvertera begagnade bilar till fossilfri drift
 • Utveckla laddinfrastrukturen i hela landet.
 • Inför avståndsbaserad vägslitageskatt för tung trafik
 • Stärk tillgång till alternativ förnybara drivmedel i landsbygder
 • Landsbygder bör kompenserar för höjda drivmedelsskatter
 • Stärk landsbygden tillgänglighet för digitala kommunikationer
 • Inför nytt reseavdrag


Publicerad av elinsegerlind

Miljö- och havssakkunnig.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: