Ett samhälle som utvecklas behöver inte grön tillväxt.

Grön tillväxt är tron att vi kan fortsätta producera mera samtidigt som vi ställer om produktionen till att bli hållbar och få lägre utsläpp och lägre påverkan från t.ex. val av material. Det är en tro som grundar sig att människan hela tiden kräver mer än vad den redan har i form av materiella ting.

Men grön tillväxt eller grön kapitalism står inte utan motsättning. Det är många som undrar hur en ökad produktion ska gå hand i hand med vårt övergripande mål, dvs ett liv inom planetens ramar. Ett sådant liv betyder att vi inte kan ha utsläpp som är högre än vad planeten klarar av, men det betyder också att vi inte kan använda naturen på ett sätt som skadar ekosystem och spär på klimatkrisen. En framtida produktion handlar därför inte bara om att göra produktionen grön i meningen, låta den ske med grön energi. Den framtida produktionen behöver också ta hänsyn till naturresurser.

Vi säger ofta att omställningen behöver vara rättvisa, och med det försöker vi förstå att dagens klimatkris inte kommer ifrån likvärdigt stora utsläpp mellan alla länder och människor utan en liten del står för en stor del av utsläppen.

Konsumtionen från den rikaste 1% står för 15% av utsläppen. Konsumtionen från de rikaste 10% står för runt hälften av utsläppen. Konsumtionen från de fattigaste 50% står å andra sidan bara för 10% av utsläppen. (Källa: https://www.nature.com/articles/s41893-021-00842-z#Fig3)

Det är den ojämlika fördelningen av ekonomiska resurser som är med och driver på utsläppen. Det är tydligt att ju mer pengar du har desto mer bidrar du till utsläppen. Det är inte bara ojämnt fördelat mellan olika individer utan också ojämnt fördelat över jorden. Där man förenklat kan säga att ”västvärlden” också innehar flest av de invånare som släpper ut mest.

Det är självklart att den utvecklade delen av världen ska fortsätta att sträva efter elektrifiering och att sänka sina koldioxidutsläpp. Men vi behöver också fundera på hur vi hanterar vår överkonsumtion. Idag producerar vi dubbelt så mycket per timme som vi gjorde på 1970-talet och konsumtionen ökar med det. Välbefinnandet i landet och bland människor har inte ökat i samma takt. Är det möjligt att börja prata om en nedtrappning av mindre nödvändig form av produktion. Det finns en rad saker som vi producerar och konsumerar, inte för att de är nödvändiga utan för att vår ekonomi tillåter det, en elit konsumtion som kommer sig av en ansamling av kapital, som inte har något med mänskliga behov eller vårt välmående att göra. SUVar, fast-fashion, produkter med ett inbyggt planerat åldrande med mera är exempel på en sådan konsumtion.

Fortsätter vi i den rika delen av världen att ha en hög konsumtionsnivå så kommer det att göra det otroligt svårt för utvecklingsländerna att få det utrymme de behöver till att ta sina samhällen ur fattigdom. Samtidigt som en stor del av den konsumtion vi ser framför oss i framtiden fortsätter att kräva naturresurser, naturresurser som vi inte är främmande för att hämta i just utvecklingsländerna.

Länder som kan ska arbeta med sin omställning, grön energi, en hållbar infrastruktur och livsmedelsproduktion, allt är viktigt. Samtidigt behöver vi fundera över saker som vi gör som inte är nödvändiga för varken vårt välmående eller för att vi ska fungera som människor. Vad kan vi skala av utan att våra liv försämras? Troligtvis en hel del. Vad som troligt däremot inte löser vårt problem det är att fortsätta med samma ekonomiska fördelningsmodell som vi har nu. Om rikedom fortsätter att ackumuleras hos några få, kommer utsläppen göra det samma. En omställning behöver vara rättvis och den behöver ta hänsyn till den klimatskuld rika länder har gentemot utvecklingsländerna.

Publicerad av elinsegerlind

Miljö- och havssakkunnig.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: