Tidöavtalet – ett avtal i tiden

Så har högerkoalitionen presenterat sitt gemensamma avtal för hur de ska regera de kommande fyra åren. Ett avtal som de beskriver som de beskriver som grunden för ett långsiktigt samarbete med syfte att genomföra reformer som löser de stora samhällsproblemen.

Avtalet fick kanske inte så oväntat hård kritik efter att det presenterats, inte minst från miljörörelsen som konstaterar att stora satsningar på miljö och klimat saknas. Så vad säger avtalet egentligen om ett av vår tids största samhällsproblem, klimatkrisen?

Avtalet har ett avsnitt som heter ”direktiv samarbetsprojekt klimat och energi”. Målet med projektet skriver de kort och gott är att:

  • återupprätta elsystemet så att människor och företag får stabila och låga elpriser samt att minska utsläppen genom att öka effektiviteten i omställningen

Tidö avtalet listar sedan de reformer som partierna inom ramen för sitt projekt kommit överens om. Det är i praktiken två huvudområden energi och klimat där energi tar upp mer parten av texten som löper över sju sidor.

Den övergripande delen av projektet som högerpartierna har kommit överens om handlar om energi och det handlar om kärnkraft. I sin punktlista över saker som de vill genomföra finns saker som investeringar i ny kärnkraft med en statlig kreditgaranti på uppemot 400 miljarder kronor, men även skadestånd till de företag som kan anses behöva lägga ner kärnkraft på grund av statens politik. De vill också så en återstart av Ringhalls 1 och 2 samt att Vattenfall får i uppdrag att bygga ny kärnkraft i Ringhalls eller på annan lämplig plats.

En reform handlar om att ändra det energipolitiska målet från ”100% förnybart” till ”100% fossilfritt”. Det här har varit en käpphäst för högerpartierna både i Sverige och inom EU samarbete för att kunna möjliggöra investeringar i kärnkraft som en del av omställningsarbetet. Till det ska det tillsättas en utredning om nya regler för elmarknaden och reformering av svenska kraftnät

Ska det till nya kärnkraftverk behövs ändringar i miljöbalken där det nu finns ett förbud mot att tillåta nya reaktorer något som högerstyret vill ändra på tillsammans med att se till att korta tillståndsprocessen och sänka ansökningsavgiften för nya kärnkraftsreaktorer för ny kärnkraft.

Övriga energislag behandlas också kort i avtalet och bland annat vill de se en ny fjärr- och kraftvärmestrategi och se över skattenivåer för bland annat avfallsförbränning och bioolja för att gynna kraftvärmen. Bättre förutsättningar för vattenkraften handlar om att de vill pausa omprövningen av vattenkraften och att ett nytt regelverk tas fram samtidigt har Sd fått in sin käpphäst om att se mindre vattenkraftverk som kulturhistoriskt värdefulla miljöer.

När det kommer till vindkraften stoppar de subventionerna för de elnätsanslutningar som varit tänkte för den havsbaserade vindkraften. Deras utgångspunkt är att alla produktionsslag ska bära sina egna kostnader. Något som inte nämndes under rubriken om kärnkraften. De lägger också till att de vill se en modell för hur kommuner ska ersättas vid vindkraftsbyggen. När det kommer till solenergi använder de två rader till att uttrycka bygglovs processen behöver ses över likväl som återvinningen av gamla solceller.

Under rubriken klimat finns några konkreta reformer men också en hel del ord som på olika sätt ska fånga andemeningen i högerns klimatprojekt. Budgeten ses över och pengar ska flyttas dit de gör nytta vilket enligt avtalet är industrins omställning och laddinfrastruktur för elektrifiering av transporter och stöd till ny kärnkraft. Moderaterna har här fått med en käpphäst och det är ge i uppdrag åt lämplig myndighet att utveckla dataunderlag för exportens klimatnytta.

I övrigt blir det reformer för laddinfrastruktur, för förenklade och förkortade miljötillståndsprocesser samt för genomförande av CCS-teknik.

”Biologisk mångfald nämns inte en enda gång.”

Samtliga miljöorganisationer har reagerat kraftfullt på avtalet och det är främst på vad som inte finns med i avtalet som skapar reaktioner.

– Vi är väldigt oroade över att den tillträdande regeringen nu har presenterat en överenskommelse som är mycket svag på miljö- och klimatområdet. Inte ett ord nämns om hur man ska rädda den biologiska mångfalden trots att krisen är här och nu, skriver Gustaf Lind Generalsekreterare för WWF på twitter.

Naturskyddsföreningen delar kritiken att det saknas förslag som tar itu med miljöproblemen.

– Jag känner mig både besviken och djupt oroad. Utifrån vad som hittills framkommer så verkar det vara väldigt tunt med politik som tar itu med miljöproblemen, i stället riskerar problemen att förvärras med de åtgärder som läggs fram, säger Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen i ett pressmeddelande efter presentationen av avtalet.

– Det går att förhandla om miljö- och klimatpolitiken, men det går inte att förhandla med klimatet eller de planetära gränserna. Det är mycket svårt att se hur det av riksdagens beslutade klimatmål och miljömål ska kunna uppnås.


Läs hela Tidöavtalet här på Liberalernas hemsida: https://www.liberalerna.se/wp-content/uploads/tidoavtalet-overenskommelse-for-sverige-slutlig.pdf

Publicerad av elinsegerlind

Miljö- och havssakkunnig.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: