Vi lever på lånade resurser.

Från och med idag så går världen på ett ekologiskt underskott. Ett underskott vida allvarligare än något ekonomiskt dito någonsin kan vara. Det är egentligen inte sant att vi från och med idag lever på lånade resurser. Under många årtionden har Sverige som land och världen som helhet utnyttjat mer av jordens resurser än vadFortsätt läsa ”Vi lever på lånade resurser.”

Sveaskog behöver ett nytt ägardirektiv.

Sveaskog behöver direktiv som leder dem till ökad miljöhänsyn. Istället ser vi hur bolaget tycks anstränga sig för att göra allt utom just det. Skogsdebatten har gått hög de senaste halvåret och de senaste veckorna har fokus varit allt mer på statliga Sveaskog. I en debatt artikel från 29 april skriver Sveaskogs vd bland annatFortsätt läsa ”Sveaskog behöver ett nytt ägardirektiv.”

Miljöhänsynen i skogsbruket måste stärkas

Igår genomförde jag en debatt i kammaren mot landsbygdsminister Jennie Nilsson. Se med fördel hela debatten här på riksdagens hemsida. Utgångspunkten i allt vi gör behöver vara att det ska ske inom naturens och planetens gränser. Det gäller även skogsbruket och då inte bara i Amazonas utan även här i Sverige. I dag är denFortsätt läsa ”Miljöhänsynen i skogsbruket måste stärkas”

Regeringen inte intresserade av att begränsa kalhyggena

Tidigare frågade jag landsbygdsministern om regeringen kommer ta initiativ för att genom lagstiftning begränsa den maximala arealen för kalhyggen även utanför den fjällnära skogen. Idag finns endast en begränsning på hur stora kalhyfen får vara i den fjällnära skogen, i övrig skog finns ingen laglig begränsning för hur stora dessa får vara. Detta trotts attFortsätt läsa ”Regeringen inte intresserade av att begränsa kalhyggena”

Träffar kemikalieskatten rätt?

Kemikalieskatten i Sverige finns för att mota bort skadliga kemikalier i våra produkter. Men företag som arbetar på andrahandsmarkanden har berättat om hur skatten försvårar för dem och med det våra ambitioner att ställa om till ett cirkulärt samhälle. Vänsterpartiet delar regeringens ambition att det behövs styrmedel för att minska förekomst av farliga kemikalier ochFortsätt läsa ”Träffar kemikalieskatten rätt?”