Industrin behöver ställa om till att inte bara bli grön utan också cirkulär.

Samhället behöver ställa om till att bli mer cirkulärt, det är en central del av omställningen. När vi talar om industrins omställning idag så fokuserar vi till stor del på vilken typ av energi de ska ha för att kunna fortsätta sina processer. Vi pratar däremot alldeles för lite om vad de ska producera ochFortsätt läsa ”Industrin behöver ställa om till att inte bara bli grön utan också cirkulär.”

Så ställer vi om vägtransporterna för klimatet

Transportsektorn står idag för ungefär en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser, och över 90 procent av dessa kommer från vägtrafiken. Sverige har som mål att minska utsläppen av växthusgaser från transporter med minst 70% till 2030. Men Sverige utveckling går alldeles för långsamt för att vi ska nå det målet. Trafikprognoserna pekar fortsattFortsätt läsa ”Så ställer vi om vägtransporterna för klimatet”

V har bästa politiken för att ställa om till hållbar livsmedelsproduktion

I Svensk mat och miljöinformations valenkät har partierna fått svara på frågor kring hur vi vill arbeta för hållbar mat och minskad köttkonsumtion Vilka politiska styrmedel förespråkar ni för att minska miljö- och klimatpåverkan från vår matkonsumtion? Att minska miljöpåverkan från livsmedelsproduktionen är en central del av omställningen och Vänsterpartiet driver en rad frågor kringFortsätt läsa ”V har bästa politiken för att ställa om till hållbar livsmedelsproduktion”

Dags att stoppa industrifisket i Östersjön

Östersjön är ett hav som under decennier fått utstå mycket och förvaltningen har gjort att vi idag i princip har förlorat torsken, är på väg att förlora strömmingen och under vägen förlorat vårt kustfiske. Men än är allt inte förlorat och även om mycket behöver göras finns möjligheten att vända trenden om vi sätter enFortsätt läsa ”Dags att stoppa industrifisket i Östersjön”

Klimatomställning är landsbygdsutveckling

Landsbygdsutveckling och klimatomställning går hand i hand. På många platser upplever man att landsbygden är eftersatt och inte får det stöd för att utvecklas som behövs. Det här behöver vi komma till rätta med. En del har fått för sig att landsbygdsutveckling inte kan gå hand i hand med klimatomställningen, att landsbygden bara kan fortsättaFortsätt läsa ”Klimatomställning är landsbygdsutveckling”