Klassificeringen av jordbruket ifrågasätts

I ett betänkande (beslutsunderlag) från riksdagen som till en början inte ser mycket ut för världen göms en rad olika tillkännagivanden (beslut från riksdagen som regeringen behöver genomföra). Under bisatsen ”övergripande miljöfrågor rums inte mindre än sju tillkännagivanden, ovanligt många och dessutom på det stora hela också riktigt dåliga. Jag tänker inte gå igenom allaFortsätt läsa ”Klassificeringen av jordbruket ifrågasätts”

Strandskyddet finns för att naturen inte bara är människans.

Strandskyddsdebatten i riksdagen den 31 maj 2022 var en underlig upplevelse där det tycktes bli en tävling i att vara mest för att göra försvagningar i strandskyddet. Där applåderade S-MP-C varandra för att det var stolta över den mest långtgående reformen i strandskyddets historia. Där var M-KD-SD som applåderade varandra för att de var överensFortsätt läsa ”Strandskyddet finns för att naturen inte bara är människans.”

Klimatomställningen handlar om att skapa bättre liv för alla

I helgen valde Jens Holm att lämna som klimatpolitisk talesperson för Vänsterpartiet. Det gör han efter 12 framgångsrika år där han varit tongivande både i det interna arbetet med att sätta Vänsterpartiet främst i klimatfrågorna men också nationellt genom att vara tongivande i den politiska debatten. När jag nu tar över uppdraget efter honom såFortsätt läsa ”Klimatomställningen handlar om att skapa bättre liv för alla”

50 år senare är behovet av en Ekocid lagstiftning större än någonsin

Naturen behöver ett starkare rättsligt skydd. Redan 1971 motionerade Vänsterpartiet i riksdagen om införandet av en internationell konvention för att förbjuda brott mot naturen (ekocid) och sedan dess har vi återkommande lyft frågan. Senast i en motion till riksdagen. Genom att göra Ekocid till ett brott i enlighet med den s.k. Romstadgan skulle brott motFortsätt läsa ”50 år senare är behovet av en Ekocid lagstiftning större än någonsin”

Biologisk mångfald är livsviktig att bevara

Idag är internationella dagen för biologisk mångfald då vi uppmärksammar den stora variation av djur, växter och organismer runt omkring oss. Att behålla en mångfald av arter i jord- och skogsbruket likväl som i våra hav och gemensamma grönytor är viktigt för att vi ska kunna leva rika liv i många generationer framöver. Det ärFortsätt läsa ”Biologisk mångfald är livsviktig att bevara”