Riksdagen beslutar om minskat antal vargar

Vargens vara eller icke vara är en av miljö- och naturvårdens mest infekterade frågor. Skiljelinjen mellan de som inte vill se varg i vår natur och de som tycker vargen är en självklar del av den samma kan emellanåt ses som milsvida. Påverkans arbetet för att minska vargstammen är också alltid närvarande inom politiken. UnderFortsätt läsa ”Riksdagen beslutar om minskat antal vargar”

En seger för arbetet mot hundsmuggling

Djurskyddsfrågor debatteras minst en gång om året i riksdagen i samband med att riksdagen behandlar alla förslag som lagts på området under året. Lika så var det i år och i år var det också flera av förslagen som gick igenom efter det att en majoritet har ställt sig bakom det. Det blev inte mindreFortsätt läsa ”En seger för arbetet mot hundsmuggling”

Förslagen om försämrat strandskydd faller

Som en del av januariavtalet förhandlade Centerpartiet in att det skulle bli lättnader i strandskyddet. Med det ville man kortfattat göra det lättare att exploatera vår gemensamma natur och göra det enklare att i stora områden bygga strandnära, det på bekostnad av både naturen och vår allemansrätt. Nu har regeringen presenterat det färdiga förslaget ochFortsätt läsa ”Förslagen om försämrat strandskydd faller”

Järnvägsunderhållet är under all kritik

Det finns mycket att säga om den svenska järnvägen och mycket som skulle kunna göras för att förbättra den. Vänsterpartiet har samlat en rad åtgärder i vår motion Stärkt järnväg för en fossilfri transportsektor. Den senaste tidens akuta banarbete i Flen och Nässjö har gjort att tåg har blivit så mycket som tre timmar försenadeFortsätt läsa ”Järnvägsunderhållet är under all kritik”

Livsmedelskrisen och den gröna omställningen går hand i hand

Livsmedelskrisen och den gröna omställningen går hand i hand. Det är i första hand en kris för animalieproduktionen vi ser framför oss medan krisen inte än har slagit lika hårt mot växtproducenterna. I första hand är det en foderkris, och den livsmedelsproduktion vi har idag med hög produktion av kött är ändå en som viFortsätt läsa ”Livsmedelskrisen och den gröna omställningen går hand i hand”