V har bästa politiken för att ställa om till hållbar livsmedelsproduktion

I Svensk mat och miljöinformations valenkät har partierna fått svara på frågor kring hur vi vill arbeta för hållbar mat och minskad köttkonsumtion Vilka politiska styrmedel förespråkar ni för att minska miljö- och klimatpåverkan från vår matkonsumtion? Att minska miljöpåverkan från livsmedelsproduktionen är en central del av omställningen och Vänsterpartiet driver en rad frågor kringFortsätt läsa ”V har bästa politiken för att ställa om till hållbar livsmedelsproduktion”

Sveriges genomförande av Agenda 2030 räcker inte till.

När man 2015 antog Agenda 2030 var det en ambitiös överenskommelse för hållbar utveckling. På 15 år satte man stora och långtgående mål. Till 2030 skulle världen utrota både hungern och fattigdomen likväl som bekämpa klimatförändringarna och rädda våra hav. Stora ord som vi idag kan se inte lett till den handling som är nödvändigFortsätt läsa ”Sveriges genomförande av Agenda 2030 räcker inte till.”