Alla ska ha lika rätt till våra stränder

En av de viktigaste sakerna vi lyckades med när det kommer till miljö- och klimatpolitiken under mandatperioden var att stoppa försvagningen av strandskyddet. Längs med våra stränder har vi några av de viktigaste och mest känsliga livsmiljöerna för både djur och växter. I en tid med en snabb ökad förlust av biologisk mångfald är detFortsätt läsa ”Alla ska ha lika rätt till våra stränder”

Strandskyddet finns för att naturen inte bara är människans.

Strandskyddsdebatten i riksdagen den 31 maj 2022 var en underlig upplevelse där det tycktes bli en tävling i att vara mest för att göra försvagningar i strandskyddet. Där applåderade S-MP-C varandra för att det var stolta över den mest långtgående reformen i strandskyddets historia. Där var M-KD-SD som applåderade varandra för att de var överensFortsätt läsa ”Strandskyddet finns för att naturen inte bara är människans.”

50 år senare är behovet av en Ekocid lagstiftning större än någonsin

Naturen behöver ett starkare rättsligt skydd. Redan 1971 motionerade Vänsterpartiet i riksdagen om införandet av en internationell konvention för att förbjuda brott mot naturen (ekocid) och sedan dess har vi återkommande lyft frågan. Senast i en motion till riksdagen. Genom att göra Ekocid till ett brott i enlighet med den s.k. Romstadgan skulle brott motFortsätt läsa ”50 år senare är behovet av en Ekocid lagstiftning större än någonsin”

Biologisk mångfald är livsviktig att bevara

Idag är internationella dagen för biologisk mångfald då vi uppmärksammar den stora variation av djur, växter och organismer runt omkring oss. Att behålla en mångfald av arter i jord- och skogsbruket likväl som i våra hav och gemensamma grönytor är viktigt för att vi ska kunna leva rika liv i många generationer framöver. Det ärFortsätt läsa ”Biologisk mångfald är livsviktig att bevara”

Förslagen om försämrat strandskydd faller

Som en del av januariavtalet förhandlade Centerpartiet in att det skulle bli lättnader i strandskyddet. Med det ville man kortfattat göra det lättare att exploatera vår gemensamma natur och göra det enklare att i stora områden bygga strandnära, det på bekostnad av både naturen och vår allemansrätt. Nu har regeringen presenterat det färdiga förslaget ochFortsätt läsa ”Förslagen om försämrat strandskydd faller”