En seger för arbetet mot hundsmuggling

Djurskyddsfrågor debatteras minst en gång om året i riksdagen i samband med att riksdagen behandlar alla förslag som lagts på området under året. Lika så var det i år och i år var det också flera av förslagen som gick igenom efter det att en majoritet har ställt sig bakom det. Det blev inte mindreFortsätt läsa ”En seger för arbetet mot hundsmuggling”

Riksdagen röstade fram skärpt straff för brott mot djur

Riksdagen har idag antagit en proposition (förslag) från regeringen om att höja straffen för de allvarligaste fallen av djurplågeri genom att ett grovt djurplågeribrott införs i brottsbalken. Idag är straffet för djurplågeri dagsböter eller som mest fängelse i två år. Beslutet från riksdagen innebär att ytterligare en brottsrubricering tillförs, dvs grovt djurplågeri brott och straffskalanFortsätt läsa ”Riksdagen röstade fram skärpt straff för brott mot djur”

Obligatorisk ID-märkning av katter på väg att bli verklighet

I regeringens proposition Märkning och registrering av katter föreslår regeringen att krav på märkning och registrering av katter ska införas i lagen om tillsyn över hundar och katter. Det här är något som djurrättsrörelsen arbetar för under lång tid och som regeringen haft på sitt bord länge, därför är det välkommet att det äntligen kommerFortsätt läsa ”Obligatorisk ID-märkning av katter på väg att bli verklighet”

Sverige behöver fler veterinärer, särskilt på landsbygden

Det finns en stor brist i Sverige på veterinärer och på personer som vill arbeta inom främst distriktsveterinärerna. Jordbruksverket har redogjort för ett allvarligt läge som bottnar i flera olika delar men där framför allt arbetsmiljö och konkurrenskraftiga löner lyfts fram som några exempel. Distriktsveterinärerna behöver tillräckliga resurser för att kunna bedriva en verksamhet somFortsätt läsa ”Sverige behöver fler veterinärer, särskilt på landsbygden”

Inga åtgärder från regeringen för att stärka djurskyddet på slakterierna.

Nyligen skrev jag till landsbygdsminister Jennie Nilsson och frågade henne vad regeringen tänker göra för att stärka djurvälfärden inom kycklingindustrin och stärka förutsättningarna för mindre intensiva och småskalig livsmedelsproduktion. Ministerns svar pekar på att det är slakteriernas ansvar att djuren behandlas väl från det att de kommer till slakteriet tills att de avlivas. Regeringen kanFortsätt läsa ”Inga åtgärder från regeringen för att stärka djurskyddet på slakterierna.”