Blir Coronakrisen katternas räddning?

Antalet katter som adopteras ökar under Coronakrisen. På ett katthem i Strömstad har tex alla katter nu adopterats bort. Självklart är det i grunden något positivt. Målet med katthemmen är att hitta nya förevigthem till dem och målet nationellt måste vara att ha så få hemlösa katter som möjligt. Samtidigt är det inte utan attFortsätt läsa ”Blir Coronakrisen katternas räddning?”

När är botten nådd för vargen?

I veckan tog riksdagen beslut om att ge regeringen uppdraget att se över förutsättningarna för att utöka licensjakten på varg i områden där vargstammen behöver minskas. Ett beslut som partierna som stod bakom skrivningen i förlängningen vill ska leda till ökad licensjakt, något vi inte haft på ett par år. I debatten inför beslutet togFortsätt läsa ”När är botten nådd för vargen?”

Stoppa djurtransporterna mellan länderna

Transporter med levande djur som ska till slakt är långt ifrån oproblematiska i vanliga fall. I kölvattnet av coronakrisen ser vi scener som är värre än någonsin, skriver riksdagsledamot Elin Segerlind (V) på Altinget.  Djurtransporter fördröjs vid gränserna runt om i Europa och det gör att djurtransporter tillåts bli stående upp till 18 timmar vidFortsätt läsa ”Stoppa djurtransporterna mellan länderna”

IP-debatt: Förbud mot pälsdjursuppfödning

Nyligen beslutade stortinget i Norge att sätta punkt för den inhemska pälsdjursuppfödningen. Därmed är Norge ett av de 15 länder i Europa som har fattat beslut om att fasa ut eller förbjuda pälsdjursuppfödning. Genom sitt beslut visar Norge att det är möjligt att lägga pälsdjursindustrin till historien och ta ett viktigt kliv in i framtiden omFortsätt läsa ”IP-debatt: Förbud mot pälsdjursuppfödning”

Interpellation till stadsrådet angående utfasningen av burar inom äggindustrin

Den 1 april i år fick Sverige en ny djurskyddslag (2018:1192). I lagen förtydligas att djur ska ha möjlighet att utföra sådana beteenden som de är starkt motiverade för och som är viktiga för deras välbefinnande. Djur ska också ha rätt att kunna röra sig obehindrat. Lagen har beskrivits av regeringen som en helt ny,Fortsätt läsa ”Interpellation till stadsrådet angående utfasningen av burar inom äggindustrin”