Djurskyddet måste fortsätta framåt

Den 24 april debatterade Miljö- och jordbruksutskottet Djurskydd i riksdagens kammare. Det blev i stunder en livlig debatt särskilt kring det borgerliga förslaget om slopad förprövning av djurstallar. Vi har fått en ny djurskyddslagstiftning och det är bra så och vi välkomnar många av de nya punkter som finns med i den men anser samtidigt att fleraFortsätt läsa ”Djurskyddet måste fortsätta framåt”

Nu krävs handling inte fler utredningar

Under en av de mest händelserika dagarna presenterade Jordbruksverket i måndags sin rapport om välfärden hos mink inom pälsproduktionen. Det är inte den första rapporten i ämnet. Minkarnas väl och ve har diskuterats sedan 1990, alltså närmare 30 år. Trots det är Jordbruksverkets övergripande förslag att  minkarnas välfärd ska utredas ytterligare. Jordbruksverket menar bland annatFortsätt läsa ”Nu krävs handling inte fler utredningar”