V har bästa politiken för att ställa om till hållbar livsmedelsproduktion

I Svensk mat och miljöinformations valenkät har partierna fått svara på frågor kring hur vi vill arbeta för hållbar mat och minskad köttkonsumtion Vilka politiska styrmedel förespråkar ni för att minska miljö- och klimatpåverkan från vår matkonsumtion? Att minska miljöpåverkan från livsmedelsproduktionen är en central del av omställningen och Vänsterpartiet driver en rad frågor kringFortsätt läsa ”V har bästa politiken för att ställa om till hållbar livsmedelsproduktion”

Omställningen kräver ett starkt och hållbart svenskt jordbruk.

Inför valet 2018 lovade Vänsterpartiet att arbeta för ett ekologiskt jordbruk. När Naturskyddsföreningen granskade vårt arbete under mandatperioden så konstaterade de att vi var ett av de två partierna som levt upp till vårt löfte. Något vi är stolta över. Vänsterpartiet vill stärka det svenska lantbruket och se en livskraftig livsmedelsproduktion i hela landet. SverigeFortsätt läsa ”Omställningen kräver ett starkt och hållbart svenskt jordbruk.”

Klassificeringen av jordbruket ifrågasätts

I ett betänkande (beslutsunderlag) från riksdagen som till en början inte ser mycket ut för världen göms en rad olika tillkännagivanden (beslut från riksdagen som regeringen behöver genomföra). Under bisatsen ”övergripande miljöfrågor rums inte mindre än sju tillkännagivanden, ovanligt många och dessutom på det stora hela också riktigt dåliga. Jag tänker inte gå igenom allaFortsätt läsa ”Klassificeringen av jordbruket ifrågasätts”

Livsmedelskrisen och den gröna omställningen går hand i hand

Livsmedelskrisen och den gröna omställningen går hand i hand. Det är i första hand en kris för animalieproduktionen vi ser framför oss medan krisen inte än har slagit lika hårt mot växtproducenterna. I första hand är det en foderkris, och den livsmedelsproduktion vi har idag med hög produktion av kött är ändå en som viFortsätt läsa ”Livsmedelskrisen och den gröna omställningen går hand i hand”

Växtbaserad kost kan frigöra en yta större än hela EU

En växtbaserad kost leder inte bara till minskade utsläpp utan också till att mer mark frigörs som i sin tur kan fånga upp koldioxid. Det visar en ny studie som presenterats i Nature Foods. Animaliska livsmedel har högre koldioxid avtryck men tar också mer mark i anspråk än vad odling av t.ex. grönsaker gör. DetFortsätt läsa ”Växtbaserad kost kan frigöra en yta större än hela EU”