Klimatomställning är landsbygdsutveckling

Landsbygdsutveckling och klimatomställning går hand i hand. På många platser upplever man att landsbygden är eftersatt och inte får det stöd för att utvecklas som behövs. Det här behöver vi komma till rätta med. En del har fått för sig att landsbygdsutveckling inte kan gå hand i hand med klimatomställningen, att landsbygden bara kan fortsättaFortsätt läsa ”Klimatomställning är landsbygdsutveckling”

Alla ska ha lika rätt till våra stränder

En av de viktigaste sakerna vi lyckades med när det kommer till miljö- och klimatpolitiken under mandatperioden var att stoppa försvagningen av strandskyddet. Längs med våra stränder har vi några av de viktigaste och mest känsliga livsmiljöerna för både djur och växter. I en tid med en snabb ökad förlust av biologisk mångfald är detFortsätt läsa ”Alla ska ha lika rätt till våra stränder”

50 år senare är behovet av en Ekocid lagstiftning större än någonsin

Naturen behöver ett starkare rättsligt skydd. Redan 1971 motionerade Vänsterpartiet i riksdagen om införandet av en internationell konvention för att förbjuda brott mot naturen (ekocid) och sedan dess har vi återkommande lyft frågan. Senast i en motion till riksdagen. Genom att göra Ekocid till ett brott i enlighet med den s.k. Romstadgan skulle brott motFortsätt läsa ”50 år senare är behovet av en Ekocid lagstiftning större än någonsin”

Järnvägsunderhållet är under all kritik

Det finns mycket att säga om den svenska järnvägen och mycket som skulle kunna göras för att förbättra den. Vänsterpartiet har samlat en rad åtgärder i vår motion Stärkt järnväg för en fossilfri transportsektor. Den senaste tidens akuta banarbete i Flen och Nässjö har gjort att tåg har blivit så mycket som tre timmar försenadeFortsätt läsa ”Järnvägsunderhållet är under all kritik”

Regeringens ja till Kallak – ett felbeslut

Regeringen säger ja till att bolaget Beowulf får gå vidare med sina planer på en gruva i Kallak. Detta trots den senaste tidens avslöjanden om bolagets både ekonomiska och strategiska brister. Men det finns flera anledningar att säga nej till en gruva i Kallak och det är för att nackdelarna helt enkelt överväger fördelarna. ⛰Fortsätt läsa ”Regeringens ja till Kallak – ett felbeslut”