Cop26 dag 10 – det första utkastet till avtal en besvikelse

Ett första utkast har publicerats men är den besvikelse. Det som man har kommit överens om i utkastet sluter inte gapet mellan nuvarande löftens effekter och målen. Det sjusidiga dokumentet finns här i sin helhet. Det fokuserar till viss del på behovet av att länderna stärker sina mål om minskade utsläpp av växthusgaser till 2030.Fortsätt läsa ”Cop26 dag 10 – det första utkastet till avtal en besvikelse”

Cop26 dag 9 – världen på väg mot 2,4 grader

I förra veckan, och särskilt efter Indiens löften om energiomställning, sa forskarna att världen för första gången hade en chans att nå under 2 graders uppvärmning. Den chansen ser idag ut att ha blivit mindre efter att The Climate Action Tracker (CAT) idag presenterade sin analys av de kortsiktiga mål som länderna hittills har gjortFortsätt läsa ”Cop26 dag 9 – världen på väg mot 2,4 grader”

COP26 dag 8 – Vem har egentligen insyn i förhandlingsrummen?

På grund av Covid har det gjorts begränsningar i vilka som får delta inne i de faktiska förhandlingsrummen under cop26. Det här har nu gjort att flera grupper ifrågasätter hela mötets legitimitet. Det är grupper från civilsamhället som har höjt frågan om mötets legitimitet på grund av bristande insyn och tillgång till förhandlingarna. Hundratals observatörerFortsätt läsa ”COP26 dag 8 – Vem har egentligen insyn i förhandlingsrummen?”

COP26 dag 6 – 100 000 demonstrerade.

Samtidigt som förhandlingarna fortsatte inne på COP26 så fylldes Glasgows gator av över 100 000 demonstranter. Demonstrationståget som gick genom stadens gator under lördagen uppmättes vara över 2 kilometer långt. Parollen var fortsatt klimaträttvisa – power to the people – med den genomsyrande idén att utan socialrättvisa kan vi aldrig få klimaträttvisa. Bloggen låter migFortsätt läsa ”COP26 dag 6 – 100 000 demonstrerade.”

COP26 dag 5: Tusentals demonstrerade och de rikaste utsläpp ökar.

Femte dagen på COP26 är avklarad och dagens löfte kommer från världens unga som under en stor demonstration genom Glasgows gator lovar att aldrig sluta kämpa för vår gemensamma framtid. Fridays for future, Glasgow Style. Under youth and empoverment day så hölls en gigantisk demonstration som sägs ha involverat uppemot 25 000 deltagare. Budskapet frånFortsätt läsa ”COP26 dag 5: Tusentals demonstrerade och de rikaste utsläpp ökar.”