Cop26 dag 4, första gången under 2 graders uppvärmning.

COP26s fjärde dag avslutas utan stora nya avtal eller löften men ändå inte utan intressanta spaningar och slutsatser. Här är en kort sammanfattning. Vi missar 1,5 graders målet men chansen att hålla oss under 2 grader ökar. Ländernas löften hittills under COP26 kan komma att begränsa den globala uppvärmningen till 1.8 grader. Det enligt enFortsätt läsa ”Cop26 dag 4, första gången under 2 graders uppvärmning.”

Cop26 dag 3, investeringar och grön energi.

På tredje dagen av Cop26 stod ekonomin i fokus. Världens ledare har åkt hem med samtalen fortsätter mellan ländernas olika delegationer. Här en sammanfattning av några av de sakerna som framkommit under dagen. 40 länder är överens om att fasa ut kolkraft. Det är mer än 40 länder som har kommit överens om att fasaFortsätt läsa ”Cop26 dag 3, investeringar och grön energi.”

Ett hållbart liv hänger på möjligheten till att göra de goda valen

Klimatkrisen och krisen för den biologiska mångfalden kräver att vi agerar. Det kommer att krävas mycket av oss för att få ner utsläppen, för oss i västvärlden mer än för andra. Ansvaret kan inte ensamt läggas på individen, vi behöver en omställning som ser till helheten, där produktion och tillgång till smarta gemensamma lösningar kommerFortsätt läsa ”Ett hållbart liv hänger på möjligheten till att göra de goda valen”

Män har större påverkan på klimatet än kvinnor men för båda är semesterns flygresa största boven.

Att män står för en större klimatpåverkan än kvinnor är känt sedan tidigare. Det bottnar sig till stor del i dyrare levnadsvanor men utifrån det också då i faktumet att män generellt har högre inkomst än kvinnor, därav mer pengar att spendera på saker som skadar klimatet och miljön. Det är därför som klimatomställningen ocksåFortsätt läsa ”Män har större påverkan på klimatet än kvinnor men för båda är semesterns flygresa största boven.”

Vi lever på lånade resurser.

Från och med idag så går världen på ett ekologiskt underskott. Ett underskott vida allvarligare än något ekonomiskt dito någonsin kan vara. Det är egentligen inte sant att vi från och med idag lever på lånade resurser. Under många årtionden har Sverige som land och världen som helhet utnyttjat mer av jordens resurser än vadFortsätt läsa ”Vi lever på lånade resurser.”