Dags att utlysa nödläge för klimatet!

Vi står inför mänsklighetens största utmaning att inom en generation vända klimatutvecklingen. Vänsterpartiet ser att trots att tiden håller på att ta slut så får många andra värden så ofta gå före klimatet. Därför vill vi att Sverige utlyser Klimatnödläge. Att rädda klimatet ska vara överordnat och genomsyra alla andra politiska beslut. Det skulle förpliktigaFortsätt läsa ”Dags att utlysa nödläge för klimatet!”

Det är april och skogen brinner

Sedan påskhelgen har det startat flera skogsbränder [1] runt om i Sverige. Med minnet färskt från sommarens bränder så är det med stor oro jag läser om dem. Det börjar alltså redan nu – torkan som leder till ökad brandrisk och i slutänden även fler bränder. Den ökade temperaturen är en orsak till att viFortsätt läsa ”Det är april och skogen brinner”

En vassare miljölagstiftning för minskade klimatutsläpp

Beslutet att ge Preem tillstånd att bygga ut blottar ett problem i den svenska miljölagstiftningen där beslutet inte tagit hänsyn till de ökade koldioxidutsläppen. Med anledning av det ställer jag en fråga till miljöminister Isabella Lövin om hur miljölagstiftningen ska omformas för att minska klimatutsläppen. http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/en-vassare-miljolagstiftning-for-minskade_H611209 Hösten 2018 fick Preemraff i Lysekil tillstånd av Mark-Fortsätt läsa ”En vassare miljölagstiftning för minskade klimatutsläpp”

Klimatet förlorade i gårdagens MJU

Efter bitvis heta förhandlingar tog riksdagen igår beslut om förutsättningar för rapportering om svenska kolsänkor till EU. Högerpartierna med Moderaterna i spetsen lyckades nu få igenom skrivningar som kommer ge Sverige direkt missvisande värden från våra kolsänkor.   Förhandlingen rör LULUCF förordningen ett rapportsystem inom EU:s klimatramverk där referensnivåer för den så kallade kolsänkan skaFortsätt läsa ”Klimatet förlorade i gårdagens MJU”