V har bästa politiken för att ställa om till hållbar livsmedelsproduktion

I Svensk mat och miljöinformations valenkät har partierna fått svara på frågor kring hur vi vill arbeta för hållbar mat och minskad köttkonsumtion Vilka politiska styrmedel förespråkar ni för att minska miljö- och klimatpåverkan från vår matkonsumtion? Att minska miljöpåverkan från livsmedelsproduktionen är en central del av omställningen och Vänsterpartiet driver en rad frågor kringFortsätt läsa ”V har bästa politiken för att ställa om till hållbar livsmedelsproduktion”

Stoppa köp av soja och kött från Brasilien

Avverkningen av regnskogarna i Amazonas ökar. Avskogningen är allvarlig både för miljön på plats men också för klimatet. Forskare varnar också i samband med coronapandemin att ökad skövling av regnskog kommer att leda till att vi drabbas av fler pandemier. De skogsbränder som härjade i Amazonas under sommaren 2019 hänger tätt samman med skövlingen eftersomFortsätt läsa ”Stoppa köp av soja och kött från Brasilien”

Syftet med fisket är mer än att fylla kvoten.

Debatten om industritrålarna i Östersjön fortsätter. Det är i sig glädjande även om det är lätt att önska att det inte skulle behövas. Landsbygdsministern har fått svara på frågan om trålgränsen, en enkel dellösning på ett stort problem. Hennes svar är tydligt, intresset från regeringen att flytta ut trålgränsen från 4 till 12 sjömil ärFortsätt läsa ”Syftet med fisket är mer än att fylla kvoten.”

Interpellation till stadsrådet angående utfasningen av burar inom äggindustrin

Den 1 april i år fick Sverige en ny djurskyddslag (2018:1192). I lagen förtydligas att djur ska ha möjlighet att utföra sådana beteenden som de är starkt motiverade för och som är viktiga för deras välbefinnande. Djur ska också ha rätt att kunna röra sig obehindrat. Lagen har beskrivits av regeringen som en helt ny,Fortsätt läsa ”Interpellation till stadsrådet angående utfasningen av burar inom äggindustrin”