Tidöavtalet – ett avtal i tiden

Så har högerkoalitionen presenterat sitt gemensamma avtal för hur de ska regera de kommande fyra åren. Ett avtal som de beskriver som de beskriver som grunden för ett långsiktigt samarbete med syfte att genomföra reformer som löser de stora samhällsproblemen. Avtalet fick kanske inte så oväntat hård kritik efter att det presenterats, inte minst frånFortsätt läsa ”Tidöavtalet – ett avtal i tiden”

Så ställer vi om vägtransporterna för klimatet

Transportsektorn står idag för ungefär en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser, och över 90 procent av dessa kommer från vägtrafiken. Sverige har som mål att minska utsläppen av växthusgaser från transporter med minst 70% till 2030. Men Sverige utveckling går alldeles för långsamt för att vi ska nå det målet. Trafikprognoserna pekar fortsattFortsätt läsa ”Så ställer vi om vägtransporterna för klimatet”

Klimatomställning är landsbygdsutveckling

Landsbygdsutveckling och klimatomställning går hand i hand. På många platser upplever man att landsbygden är eftersatt och inte får det stöd för att utvecklas som behövs. Det här behöver vi komma till rätta med. En del har fått för sig att landsbygdsutveckling inte kan gå hand i hand med klimatomställningen, att landsbygden bara kan fortsättaFortsätt läsa ”Klimatomställning är landsbygdsutveckling”

Vem har ansvaret för klimatomställningen?

Vems ansvar är det egentligen att ställa om, är det individens eller politikens? Är det Sverige eller Indiens, är det mitt eller är det ditt? Svaret är väl egentligen att det är allas ansvar. För det krävs gemensamma insatser för att vi ska nå dit vi måste för att klara att ha kvar en skapligtFortsätt läsa ”Vem har ansvaret för klimatomställningen?”

Högern vill ha frikort att bruka naturen

I ett betänkande (beslutsunderlag) har en majoritet Miljö- och jordbruksutskottet nu lagt fram ett förslag till beslut som handlar om att inskränka Århuskonventionen i Sverige. Det är inte första gången högern försöker men den här gången lyckades de få en majoritet med sig. Det är en oroväckande utveckling för demokratin. Århuskonventionen är en FN-förordning ochFortsätt läsa ”Högern vill ha frikort att bruka naturen”