Järnvägsunderhållet är under all kritik

Det finns mycket att säga om den svenska järnvägen och mycket som skulle kunna göras för att förbättra den. Vänsterpartiet har samlat en rad åtgärder i vår motion Stärkt järnväg för en fossilfri transportsektor. Den senaste tidens akuta banarbete i Flen och Nässjö har gjort att tåg har blivit så mycket som tre timmar försenadeFortsätt läsa ”Järnvägsunderhållet är under all kritik”

Regeringens ja till Kallak – ett felbeslut

Regeringen säger ja till att bolaget Beowulf får gå vidare med sina planer på en gruva i Kallak. Detta trots den senaste tidens avslöjanden om bolagets både ekonomiska och strategiska brister. Men det finns flera anledningar att säga nej till en gruva i Kallak och det är för att nackdelarna helt enkelt överväger fördelarna. ⛰Fortsätt läsa ”Regeringens ja till Kallak – ett felbeslut”

Skärpningar av valplattformen visar bredden i V:s miljö- och klimatpolitik.

Det var tydligt under kongressen att skarpare skrivningar om miljö- och klimatfrågor till valplattformen kom att dominera debatten. Det förde med sig några bifall och tillägg till valplattformen som än tydligare kommer visa på vår miljö- och klimatpolitik. Det är väldigt roligt överlag att se det stora engagemanget för frågorna i partiet och de ändringarFortsätt läsa ”Skärpningar av valplattformen visar bredden i V:s miljö- och klimatpolitik.”

Vi kan halvera antalet sjötransporter med förnybar energi

Vi kommer behöva minska och inte bara ställa om våra transporter för att nå våra klimatmål. En stor del av minskningen kommer vi kunna uppnå bara genom att sluta med fossila bränslen. Visst ni t.ex. att om vi byter till förnybar energi så kommer antalet att fartygstransporter nästa halveras eftersom de idag transporterar runt kol,Fortsätt läsa ”Vi kan halvera antalet sjötransporter med förnybar energi”

Budgetdebatt med fokus på skogen.

Idag hade vi miljö- och jordbruksutskottets andra budgetdebatt, den hade fokus till stor del på skogen som är det område där skillnaderna mellan både regeringens, vår och den nu antagna M/KD/SD budgeten är som störst. Vänsterpartiet lägger alltid ett om anslag på posten eftersom vi ser att det behövs för att Sverige ska nå målenFortsätt läsa ”Budgetdebatt med fokus på skogen.”