Kraftbolagen behöver ta sitt ansvar för att rädda ålen.

Sverige har en nationell plan för att rädda ålen, men det saknas reglering med krav på åtgärder för kraftbolagen att åtgärda problemen med den förödande turbindödligheten på ål i våra vattenkraftverk. De åtgärder som genomförs bygger på frivillighet, och ett samarbete finns sedan lång tid mellan Havs- och vattenmyndigheten och ett antal vattenkraftsföretag. Det ärFortsätt läsa ”Kraftbolagen behöver ta sitt ansvar för att rädda ålen.”

Idag levererar vi politik för en grön omställning

Från och med idag ligger Vänsterpartiets två omfattande motioner om Klimaträttvisa och Biologisk mångfald öppet för alla att läsa. (Länkar kommer nedan). Här en kort sammanfattning av vad de innehåller. Biologisk mångfald Vi vet alla att förlusten av den biologiska mångfalden är ett av de största hoten vi står inför. Utan fungerande ekosystem finns inteFortsätt läsa ”Idag levererar vi politik för en grön omställning”

Fisket behöver begränsas i Bottenhavet för att rädda kustfisket.

Lokala kustfiskare, genom producentorganisationen Kustfiskarna Bottenhavet, har ställt krav på fredningsområde för att rädda strömmingen i södra Bottenhavet. Nu ställer sig de fyra länsstyrelserna längs norrlandskusten bakom deras krav och har skickat in en skrivelse till Näringsdepartementet. Vad de kräver är ett akut inrättat fredningsområde för strömmingen i Bottenhavet. Det som fiskarna och länsstyrelsen nuFortsätt läsa ”Fisket behöver begränsas i Bottenhavet för att rädda kustfisket.”

Slaget om vattnet, en fråga om något mycket större

Centerpartiet la fram ett utskotts initiativ, i detta ifrågasatte de bland annat det åtgärdsprogram för att genomföra EU:s vattendirektiv i Sverige. Synpunkterna var många med kokade ner till att det dels var för svårt och dels var för dyrt för företag och olika verksamheter att leva upp till direktivens krav på att minska belastningen påFortsätt läsa ”Slaget om vattnet, en fråga om något mycket större”

Vi behöver en fortsatt stark Miljöbalk.

Regeringen har föreslagit att ändra i Miljöbalken för att på så sätt ge Cementa förlängt tillstånd att bryta kalk på Gotland. Vänsterpartiet anser att Sverige bör värna sin lagstiftning för en stark hänsyn till miljö och människors hälsa. Vi anser inte att regeringen bör föreslå försvagad miljölagstiftning, oavsett om den är temporär och tillfällig ellerFortsätt läsa ”Vi behöver en fortsatt stark Miljöbalk.”