Våra mandat är inte gratis

Efter valet har Vänsterpartiet varit tydliga, vi vill se Stefan Löfven som statsminister. Vi har också varit tydliga med att våra mandat inte är gratis. Den uppgörelse som nu ligger mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna är inte en politik som vi kan stå upp för. Om Vänsterpartiet ska släppa fram en mittenregering så behöverFortsätt läsa ”Våra mandat är inte gratis”

Alla har inte samma centrum och perferi.

Det finns många fördelar med att resa och att vi har öppna gränser mellan länder. Utbytet av erfarenheter är ofta stort och inte sällan mycket betydelsefullt. Det är också ett bra sätt att få syn på mer eller mindre dolda normer, maktuttryck och uttryck för tolningsföreträde. Som till exempel idag. Vi besökte en skola iFortsätt läsa ”Alla har inte samma centrum och perferi.”

Hur väl tar vi hand om de som behöver oss som mest?

Om vi menar allvar med ett jämlikt samhälle så kan vi inte spara in på de som behöver samhällets stöd som mest. Det sa Jonas Sjöstedt i en intervju till Aftonbladet och det är så sant. Ett samhälles värdighet definieras delvis genom hur väl det tar hand om sina svagaste medborgare. Rubrikerna om människor somFortsätt läsa ”Hur väl tar vi hand om de som behöver oss som mest?”