Ny EU-lag mot avskogning arbetas fram

Idag diskuterades för första gången EU-lagförslaget om tillgängliggörande av produkter på den inre marknaden såväl som export från EU som förknippas med avskogning eller utarmning av skog i Riksdagens Miljö- och jordbruksutskott. Regeringens preliminära ståndpunkt finns att läsa. Vänsterpartiet reagerar så här inledningsvis på flera saker, men valde att fokusera på fem punkter. Vänsterpartiet välkomnarFortsätt läsa ”Ny EU-lag mot avskogning arbetas fram”

Fråga till miljöministern om KIs förslag på styrmedel för att låta mer skog stå.

Konjunkturinstitutet (KI) konstaterar i sin årliga rapport Miljö, ekonomi och politik 2021 att det finns ett stort klimatvärde av att kolet fortsatt är bundet i skog och mark eller i långlivade träprodukter i stället för att öka koncentrationen av koldioxid i atmosfären. KI anser att det behövs en mer heltäckande klimatpolitik för att stärka skogensFortsätt läsa ”Fråga till miljöministern om KIs förslag på styrmedel för att låta mer skog stå.”

Budgetdebatt med fokus på skogen.

Idag hade vi miljö- och jordbruksutskottets andra budgetdebatt, den hade fokus till stor del på skogen som är det område där skillnaderna mellan både regeringens, vår och den nu antagna M/KD/SD budgeten är som störst. Vänsterpartiet lägger alltid ett om anslag på posten eftersom vi ser att det behövs för att Sverige ska nå målenFortsätt läsa ”Budgetdebatt med fokus på skogen.”

Felaktiga siffror bakom andel skyddad skog hos Sveaskog.

Sveaskog är Sveriges största skogsägare med ett totalt markinnehav på 3,9 miljoner hektar, enligt den senaste årsredovisningen. För snart 20 år sedan (april 2002) antog bolagets styrelse en miljöpolicy med målet att avsätta 20 procent av den produktiva skogsmarken inom varje skogsregion till naturvård. Nedanför gränsen för de fjällnära skogarna har det målet konkretiserats iFortsätt läsa ”Felaktiga siffror bakom andel skyddad skog hos Sveaskog.”

Sveaskog behöver ett nytt ägardirektiv.

Sveaskog behöver direktiv som leder dem till ökad miljöhänsyn. Istället ser vi hur bolaget tycks anstränga sig för att göra allt utom just det. Skogsdebatten har gått hög de senaste halvåret och de senaste veckorna har fokus varit allt mer på statliga Sveaskog. I en debatt artikel från 29 april skriver Sveaskogs vd bland annatFortsätt läsa ”Sveaskog behöver ett nytt ägardirektiv.”