Det krävs tydligare reglering för ett hållbart uttag från skogen

Vänsterpartiet har under lång tid föreslagit åtgärder för att miljöhänsynen inom skogsbruket ska stärkas. Trots att det vetenskapliga kunskapsläget kontinuerligt bekräftar behovet av att större hänsyn måste tas för den biologiska mångfalden och skogsekosystemets betydelse som kolförråd för klimatet lyser åtgärder från regeringen med sin frånvaro. DN har i en utmärkt granskning de senaste månadernaFortsätt läsa ”Det krävs tydligare reglering för ett hållbart uttag från skogen”

Miljöhänsynen i skogsbruket måste stärkas

Igår genomförde jag en debatt i kammaren mot landsbygdsminister Jennie Nilsson. Se med fördel hela debatten här på riksdagens hemsida. Utgångspunkten i allt vi gör behöver vara att det ska ske inom naturens och planetens gränser. Det gäller även skogsbruket och då inte bara i Amazonas utan även här i Sverige. I dag är denFortsätt läsa ”Miljöhänsynen i skogsbruket måste stärkas”

Bättre kontroll av avverkningsanmälningarna borde bli slutsats efter ny dom.

En avverkningsanmälan kom in till Skogsstyrelsen, efter det har skogsstyrelsen 6 veckor på sig att återkoppla. Det gjorde de inte och avverkningen får med det fortsätta. Så här är det ofta. Dagens Nyheter tog fram siffror tidigare i år som visade att bara 4 procent av de planerade avverkningarna kontrollerade 2020. Men den här gångenFortsätt läsa ”Bättre kontroll av avverkningsanmälningarna borde bli slutsats efter ny dom.”

Sverige behöver ett hållbart skogsbruk

Över 2 000 skogslevande arter befinner sig i Sverige på rödlistan, det vill säga att de är hotade eller har minskat kraftigt. Deras framtid är osäker, och den enskilt största orsaken till detta är det intensiva och ohållbara skogsbruket. Trots att många hotade arter saknar livsmiljöer fortsätter skogar med höga naturvärden att avverkas. Inte ensFortsätt läsa ”Sverige behöver ett hållbart skogsbruk”

Regeringen inte intresserade av att begränsa kalhyggena

Tidigare frågade jag landsbygdsministern om regeringen kommer ta initiativ för att genom lagstiftning begränsa den maximala arealen för kalhyggen även utanför den fjällnära skogen. Idag finns endast en begränsning på hur stora kalhyfen får vara i den fjällnära skogen, i övrig skog finns ingen laglig begränsning för hur stora dessa får vara. Detta trotts attFortsätt läsa ”Regeringen inte intresserade av att begränsa kalhyggena”