Regeringen bör sätta begränsningar för kalhyggen

Det finns stora brister i vårt nuvarande skogsbruk som behöver åtgärdas för att det ska kunna definieras som hållbart och för att vi ska kunna uppnå det av riksdagen antagna miljömålet Levande skogar. Över 2000 skogslevande arter är idag rödlistade och skogar med höga naturvärden fortsätter att avverkas. För att bevara skogens biologiska mångfald anserFortsätt läsa ”Regeringen bör sätta begränsningar för kalhyggen”

Regeringen – ge Sveaskog ett tydligt hållberhetsdirektiv.

Den senaste tiden har det svenska skogsbruket uppmärksammats i media både här i Sverige och utomlands och det är inte en vacker bild som visas upp. Det vi ser är enorma arealer med kalhyggen De stora avverkningarna påverkar klimatet, den biologiska mångfalden, rennäringen, naturturismen, förstör sociala värden och har snart ersatt all vår produktiva skogFortsätt läsa ”Regeringen – ge Sveaskog ett tydligt hållberhetsdirektiv.”

Århuskonventionen behöver fortsatt efterlevas

Årshuskonventionen och dess intentioner att civilsamhället ska ha möjlighet att delta i beslut som rör skogsbruket likväl som andra miljöpåverkande verksamheter är inte en självklarhet. Det ser vi i och med den kritik EU fått för sin implementering av konventionen men också utifrån hur många av partierna i riksdagen reagerar när frågan om konventionens implementeringFortsätt läsa ”Århuskonventionen behöver fortsatt efterlevas”

Riskerar skogsutredningen Århuskonventionen?

Skogsutredningen lämnade ingen nöjd. En kritik som lyfts är förslaget att handläggningstiden mellan anmälan och avverkning ska sänkas från sex till tre veckor, något som kan gå i strid med Århuskonventionen. Så för att säkerställa att regeringen inte avser att backa från konventionen skrev jag en fråga till landsbygdsministern. I måndags presenterades Skogsutredningens betänkande StärktFortsätt läsa ”Riskerar skogsutredningen Århuskonventionen?”

Levande skogar

Sveriges landareal består av ca 58 procent produktiv skogsmark. Över 90 procent av den produktiva delen av skogsmarken är påverkad av skogsbruk. Skogen förser oss med en rad ekosystemtjänster som vatten- och luftrening och produktion av råvaror. En rik biologisk mångfald ökar skogens produktionsförmåga och ger större motståndskraft mot klimatförändringar. Därför har Vänsterpartiet lagt enFortsätt läsa ”Levande skogar”