Elin med Vänner – en samtalsserie från V Fyrbodal

Så har den då haft premiär vår satsning från Vänsterpartiet Fyrbodal. En samtalsserier som förhoppningsvis kommer pågå i några avsnitt här under hösten och vintern. I första avsnittet träffar jag Sten Brodén, ordförande i Naturskyddsföreningen Strömstad likväl som lång och trogen medlem i Vänsterpartiet, vi filosoferar över vad en skog är och varför det ärFortsätt läsa ”Elin med Vänner – en samtalsserie från V Fyrbodal”

Regeringen sätter sitt hopp till Brasilien

Handeln med produkter från Brasilien som bidrar till skövling av regnskog borde Sverige och EU borde inte vara med och bidra till en skövling som påverkar klimatkrisen, lokal befolkningens möjlighet till bra liv och som bidrar till smittspridning. Det är en praktisk fråga men också en moralisk och därför skrev jag en skriftlig fråga tillFortsätt läsa ”Regeringen sätter sitt hopp till Brasilien”

Stoppa köp av soja och kött från Brasilien

Avverkningen av regnskogarna i Amazonas ökar. Avskogningen är allvarlig både för miljön på plats men också för klimatet. Forskare varnar också i samband med coronapandemin att ökad skövling av regnskog kommer att leda till att vi drabbas av fler pandemier. De skogsbränder som härjade i Amazonas under sommaren 2019 hänger tätt samman med skövlingen eftersomFortsätt läsa ”Stoppa köp av soja och kött från Brasilien”

Svea skog och de gröna obligationerna

Skriftlig fråga till näringsminister Ibrahim Baylan 12 februari 2020 Behovet av gröna investeringar är stort för att möjliggöra ett ekologiskt hållbart och fossiloberoende samhälle. På kapitalmarknaden ökar intresset för gröna investeringar, och i stor omfattning rör det sig om så kallade gröna obligationer. Även statliga företag emitterar i stor utsträckning gröna obligationer. Nyligen har Sveaskogs obligationsprogram uppmärksammats iFortsätt läsa ”Svea skog och de gröna obligationerna”

Stopp för inventering av nyckelbiotoper

Skogsstyrelsen har beslutat att ta fram ett nytt sätt att värdera naturvärden och därefter upphöra med registreringen av nyckelbiotoper något som bland annat WWF kritiserade igår.  Vänsterpartiet vill se en förstärkning av inventeringarna och registreringen av nyckelbiotoper och med anledning av det ställde vi följande fråga till Klimatminister Isabella Lövin tidigare i höst som förklararFortsätt läsa ”Stopp för inventering av nyckelbiotoper”