Sveriges miljöminister är passiv inför bygget av Lynetteholm.

Tidigare frågade jag Sveriges Miljöminister vad ministern och regeringen avser att vidta för åtgärder för att skydda den sårbara marina miljön i Öresund och börja förhandla med Danmark om ett stopp för byggnationen av Lynetteholmen? Nu har Miljöminister Annica Strandhäll svarat. Svar från Miljöministern Elin Segerlind har frågat mig om jag och regeringen avser vidtaFortsätt läsa ”Sveriges miljöminister är passiv inför bygget av Lynetteholm.”

Vad säger miljöministern om att Danmark påbörjar arbetet med Lynetteholm?

Bygget av halvön Lynetteholm i Köpenhamn har börjat trots oklarheter kring om samrådet med Sverige kan räknas som avslutat. Planen från Danmarks sida är att bygga en 280 hektar stor ö av utfyllnadsmassor utanför Köpenhamn i Öresund. Svenska myndigheter var under den samrådsprocess som pågick fram till sommaren 2021 mycket tveksamma till anläggandet av önFortsätt läsa ”Vad säger miljöministern om att Danmark påbörjar arbetet med Lynetteholm?”

Kommer Danmark köra över Sverige i frågan om Lynetteholm?

Diskussionen om den planerade nya ön Lynettehom är sprängstoff i Danmark. Därför gör Danska regeringen som vilken regering som helst skulle göra, väntar med beslut till en fredag (inga övriga likheter med regeringens presentation av marknadshyror som också kommer på fredag) Med anledning av min fråga till Klimatminister Per Bolund som jag skrev om tidigare.Fortsätt läsa ”Kommer Danmark köra över Sverige i frågan om Lynetteholm?”

Passivitet från Sverige och dansk ovilja att lösa miljöproblemen kan ge oss en ny ö i Öresund.

Beslut om en ny ö, Lynetteholm, utanför Köpenhamn förväntas komma från Danmark den här veckan. Samtidigt pågår fortfarande samråd med Sverige, där berörda myndigheter inte är nöjda med den miljökonsekvensbeskrivning som gjorts och befarar betydligt större påverkan på Öresund är MKB anger. Med anledning av det frågade jag Miljö- och klimatminsiter Per Bolund avser attFortsätt läsa ”Passivitet från Sverige och dansk ovilja att lösa miljöproblemen kan ge oss en ny ö i Öresund.”

Ny ö utanför Köpenhamn en risk för Öresund.

Samrådet kring bygget av den konstgjorda ön Lynetteholmen utanför Köpenhamn fortgår. Planen är att bygga den 280 hektar stora ön av utfyllnadsmassor för att klimatsäkra Köpenhamn. Röster har höjts att det är just behovet att bli av med utfyllnadsmassorna som är det primära skälet till ön, inte behovet av bostäder eller önskan om att mildraFortsätt läsa ”Ny ö utanför Köpenhamn en risk för Öresund.”