Sveriges miljöminister är passiv inför bygget av Lynetteholm.

Tidigare frågade jag Sveriges Miljöminister vad ministern och regeringen avser att vidta för åtgärder för att skydda den sårbara marina miljön i Öresund och börja förhandla med Danmark om ett stopp för byggnationen av Lynetteholmen? Nu har Miljöminister Annica Strandhäll svarat. Svar från Miljöministern Elin Segerlind har frågat mig om jag och regeringen avser vidtaFortsätt läsa ”Sveriges miljöminister är passiv inför bygget av Lynetteholm.”

En enig riksdag borde räcka för att regeringen ska agera om trålgränsen.

Tidigare i veckan skrev jag till landsbygdsminister Anna Caren Sätherberg för att fråga hur planen för att flytta ut trålgränsen ser ut. (läs mer här). På min fråga har jag inte fått något svar än däremot har Fiskejournalen fått ett svar på sina tre skriftliga frågor. Det finns mycket att kommentera på ministerns svar menFortsätt läsa ”En enig riksdag borde räcka för att regeringen ska agera om trålgränsen.”

När blir beslut om trålgränsen verklighet?

Situationen för strömmingen i Östersjön är allvarlig. Rapporter om minskade bestånd, allt mindre storlek på fisken och uteblivna fångster målar en dyster bild längs med hela östkusten. År 2020 lade Vänsterpartiet ett utskottsinitiativ utifrån det allvarliga läge som var då, sedan dess har situationen blivit värre och när vi 2021 lade ytterligare ett utskottsinitiativ varFortsätt läsa ”När blir beslut om trålgränsen verklighet?”

Vad säger miljöministern om att Danmark påbörjar arbetet med Lynetteholm?

Bygget av halvön Lynetteholm i Köpenhamn har börjat trots oklarheter kring om samrådet med Sverige kan räknas som avslutat. Planen från Danmarks sida är att bygga en 280 hektar stor ö av utfyllnadsmassor utanför Köpenhamn i Öresund. Svenska myndigheter var under den samrådsprocess som pågick fram till sommaren 2021 mycket tveksamma till anläggandet av önFortsätt läsa ”Vad säger miljöministern om att Danmark påbörjar arbetet med Lynetteholm?”

Menar regeringen att tillräckligt görs för ålen?

Efter uppdrag granskning skrev jag en skriftlig fråga till dåvarande miljöminister Bolund om hur regeringen planerade att agera. Svaret var då att ett arbete redan var pågående. Med en ny regering kan det vara på plats att ställa frågan igen, men jag tror inte svaret kommer bli så särskilt annorlunda tyvärr. Här nedan finns svaret.Fortsätt läsa ”Menar regeringen att tillräckligt görs för ålen?”